OZ EMAA pomáha ľuďom bez práce. Ak nie sú evidovaní na ÚPSVaR a majú len výučný list

Rodičia poberajúci rodičovský príspevok, osoby na dlhodobej PN, ktorým skončila pracovná zmluva či študenti, ktorí ukončili stredné odborné vzdelanie s výučným listom, majú často problém nájsť si prácu. Uvítali by pomoc pri hľadaní práce či zvyšovaní kvalifikácie, ktorá by im pomohla ľahšie sa zamestnať, alebo len zorientovať sa v dnešnej dobe pri komunikácii s úradmi. A práve pre nich je tu občianske združenie EMAA so sídlom na Francisciho ulici č.1 v Rimavskej Sobote.

V okrese s dlhodobo s najväčšou mierou nezamestnanosti na Slovensku pomáha osobám, ktoré nie sú zamestnané ani evidované na úrade práce, a ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie predstavuje stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Osoby s maturitou, prípadne vyšším vzdelaním, sem nie sú zaradené.

V rámci projektu „Ako sa stať aktívnym s EMAA“ v občianskom združení ponúkajú osobné poradenstvo aj v oblastí financií a získaní finančnej gramotnosti, všetko v prirodzenom prostredí klienta. Pracovníci OZ EMAA prídu za vami a budú vás sprevádzať kam potrebujete.

Ak sa neviete zamestnať, potrebujete si privyrobiť, či chcete absolvovať nejaký kurz, ktorý by vám pomohol zvýšiť šance na trhu práce, či len potrebujete pomôcť s napísaním životopisu alebo vypĺňaním papierov na úrady alebo sa chcete prihlásiť na úrad práce, sú tu pre vás. Pomoc pracovníkov občianskeho združenia EMMA je prispôsobená vašim potrebám a želaniam.

Do projektu sa môžete zapojiť ak nie ste zamestnaný ani evidovaný na úrade práce a vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vzdelanie od základnej školy až po strednú školu) je stredné odborné vzdelanie s výučným listom. 

V občianskom združení EMAA pomáhajú ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, študentom nájsť si prácu alebo zapísať sa na ďalšie štúdium, či vyplniť papiere na úrad práce. Rodičom na rodičovskej dovolenke pomáhajú zapojiť sa do pracovného procesu lebo hľadanie práce je v dnešnej dobe náročné. Umožňujú ľuďom na dlhodobej PN, invalidnom dôchodku alebo poberajúcim opatrovateľský príspevok či využívajúcim osobnú asistenciu nájsť si nenáročnú možnosť privyrobenia, či ďalšieho vzdelania.

Ak máte 15 rokov a viac stačí ich kontaktovať a oni vám pomôžu, s čím budete potrebovať. Zavolajte alebo ich osobne navštívte v kancelárii na Francisciho ulici č. 1 v Rimavskej Sobote v budove VÚB banky, (vchod z dvora, 2. poschodie, č. d. 3.14) s čím potrebujete pomôcť a ostatné nechajte na nich.

Kontak: Marian Kuvik
Telefón: 0907 344 996
Email: kuvik@emaa.sk
Web: www.emaa.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

Sme občianske združenie, ktoré spája športové kluby a občianske združenia v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie, zaoberá sa štúdiom, výskumom, rozvojom a propagáciou pôvodných európskych bojových umení a bojových športov, ako nedeliteľnou súčasťou historického a kultúrneho dedičstva európskej civilizácie. Venujeme sa príprave a realizácii rôznych vzdelávacích a školiacich aktivít osobne aj v online priestore. Vzdelávame dospelých a deti, vypracovávame posudky, poradenstvá, publikácie a dokumenty. Pripravujeme a realizujeme aj rôzne projekty za účelom rozvoja informatizácie spoločnosti, zvyšovanie vedomostného i kultúrneho stupňa, workshopy, školenia, konferencie a stretnutia. Pracujeme s mládežou, podporujeme talenty, organizujeme rekreácie a kultúrne aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Zdroj: OZ EMAA, sponzorovaný článok