Denisa Csanková zo ZŠ Š. M. Daxnera v R. Sobote reprezentovala školu na Malte

Denisa Csanková (vpravo)

eTwinning je veľmi dôležitou súčasťou európskej platformy školského vzdelávania, v ktorej pedagógovia aktívne spolupracujú na projektoch s inými školami z rôznych európskych krajín. Táto platforma je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie a umožňuje učiteľom a ich študentom komunikovať, spolupracovať a zdieľať informácie, kompetencie a zručnosti so svojimi rovesníkmi v iných krajinách. Cieľom programu partnerstvo škôl eTwinning je podporovať medzikultúrnu komunikáciu a porozumenie, ako aj zlepšovať výchovno-vzdelávací proces a učenie sa prostredníctvom digitálnych technológií.

Tento rok sa e Twinning seminár na Malte uskutočnil v dňoch 20. – 22. apríla v rezorte Paradise Bay Cirkewwa a zúčastnilo sa na ňom viac než 70 pedagógov z 12 európskych krajín vrátane ostrovov Malta a Gozo. Seminár bol ďalším veľkým úspechom práce v eTwinningu ohľadom nadväzovania kontaktov, spolupráce a zdieľania nových postupov, kompetencií a nápadov. Slovensko reprezentovala trojica eTwinning učiteliek: Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinningu z Levíc, Iveta Šišková z Ludaníc a Denisa Csanková zo ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote. 

V popredí záujmu seminára bola hlavná téma eTwinning na rok 2023: Inovácie a vzdelávanie: Ako byť kreatívny s programom eTwinning (technológie, inovácie, AI, pedagogika), ako aj digitálna gramotnosť a integrácia projektov eTwinning do vyučovania.

Seminár otvoril videopríhovorom minister školstva, športu, mládeže, výskumu a inovácií – The Hon. Dr. Clifton Grima. Účastníci seminára sa počas troch dní aktívne zúčastnili na viacerých perfektne pripravených workshopov, ktoré viedli domáci a aj zahraniční odborníci.

Arjana Blazic, ktorá je školiteľkou pedagógov, konzultantkou pre vzdelávacie technológie a dizajnérkou kurzov v Záhrebe v Chorvátsku, bola hlavnou rečníčkou a vedúcou workshopu: TECHNOLOGY A KEY DRIVER FOR INNOVATION AND CREATIVITY /Technológie ako kľúčové faktory pre inovácie a kreativitu. 

Rute Baptista, pedagogička a manažérka profesionálneho rozvoja v Bruseli v Európskej školskej vzdelávacej platforme z Európskej komisie, viedla workshop: PEDAGOGICAL INNOVATION: MYTHS AND REALITY /Pedagogické inovácie – mýty a realita/.

Ďalšie workshopy sa venovali využívaniu digitálnych nástrojov pri práci na projektoch eTwinning, naučili prítomných účastníkov pracovať s rôznym aplikáciami, napr. FLIP, v ktorej pedagógovia môžu bezpečne pracovať online spolu so študentami, využívať rozšírenú realitu v pedagogike a umožnili zdieľanie príkladov dobrej praxe z projektov skúsených učiteľov a ambasádorov eTwinningu. 

Záverečné workshopy slúžili na naplánovanie, vytvorenie a schválenie eTwinningových projektov, naša základná škola bude pracovať na online projekte SMS – SprávaMessaġġSporočilo spolu s eTwinning ambasádorkou z Malty, Maria Antoinette Magro a jej školou San Gorg Preca College v meste Hamrun, učiteľkou zo Slovinska, Mija Bezgovšek a jej školou Osnovna šola Dobje. Budúca spolupráca sa nebude týkať iba eTwinningových projektov, ale aj projektov v rámci programu Erasmus. 

V rámci kultúrneho programu si účastníci mohli pozrieť nádherné najvyššie položené miesto Malty, útesy Dingi Cliffs, bývalé hlavné mesto Mdina s množstvom pamiatok, palácov, kostolov, kaplniek, strážnych veží a mohutných hradieb, naň nadväzujúci Rabat vo vnútrozemí a súčasné hlavné mesto Valletta. Seminár poskytol viac než sedemdesiatke učiteľov z Európy príležitosť na kvalitný profesionálny rozvoj a rast, v dôsledku toho maximalizoval vzdelávaciu cestu všetkých našich študentov v nasledujúcich rokoch, jedinečnú príležitosť nájsť si osobne partnerov na ďalšie medzinárodné projekty a tiež oboznámiť ostatných so svojou vlastnou národnou kultúrou, pamiatkami a históriou.  

Na ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote učím od  roku 1999. Som rodená Soboťanka. Aj keď som do roku 1981 žila v Tornali, väčšinu života žijem v Rimavskej Sobote. Mám ukončenú pôvodne bunkovú a molekulovú biológiu – vedecký smer na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Potom som si urobila DPŠ na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. A ešte mám skončený anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity UNIPO v Prešove. To sú moje tri hlavné školy. Gymnázium som skončila v 1992 v Rimavskej Sobote. Učila som v minulosti aj biológiu a chémiu, ale teraz už len anglický jazyk. 

Od roku 2012 pracujem aktívne na projektoch najskôr to bol Comenius, potom Erasmus od 2017 až po súčasnosť. Pracujem aj na iných školských projektoch spolu s kolegami a vedením školy. Spolu so žiakmi sme navštívili krajiny ako Dánsko, Turecko, Česko, Poľsko, Chorvátsko, Bulharsko a v súčasnosti sa už chystáme na realizáciu mobilít v rámci akreditácie na Erasmus do roku 2027. Na ďalší podobný seminár ma národná agentúra vysiela v septembri do Rigy.

Zdroj: PR článok, Denisa Csanková