CSABA HORVÁTH – kandidát na primátora mesta Rimavská Sobota

Csaba Horváth
Csaba Horváth – riaditeľ iniciatívy Opre Roma- Rómovia za lepšie Slovensko a Európu

Volám sa Csaba Horváth, mám 37 rokov, narodil som sa v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota je môj domov, na ktorom mi, tak ako aj vám, záleží. Viem, že v tomto meste je nás viac, ktorí by sme si vedeli predstaviť fungovanie mesta inak, ako dnes.

Som pripravený využiť všetky svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti verejnej správy a v spolupráci s vami, občanmi a občiankami Rimavskej Soboty, prispieť k rozvoju nášho milovaného mesta. Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo si myslím, že Rimavská Sobota má obrovský potenciál, ktorý zatiaľ nie je naplno využitý. Rimavská Sobota musí patriť medzi špičku slovenských miest a držať s nimi krok.

Je nevyhnutné, aby boli obyvatelia mesta v oveľa väčšej miere zapojení do rozhodovania o meste – veď mesto patrí nám občanom a nie primátorovi a poslancom. Žiaľ, dnes mám pocit, že my občania, sme až druhoradí. Je mi veľmi ľúto, že rozvoj mesta stagnuje najmä kvôli politickým intrigám a nezhodám medzi predstaviteľmi mesta. Som zástanca konštruktívneho dialógu a bezodkladného riešenia vecí v prospech mesta. Za dôležité pri správe mesta považujem transparentné spravovanie, otvorenú komunikáciu, čestnosť, pracovitosť a ľudskosť.

Verím, že sa nám podarí spoločnou prácou z Rimavskej Soboty vytvoriť hrdé a moderné mesto, ktoré má bohatú históriu, prosperujúcu súčasnosť a perspektívnu budúcnosť. Prajem si, aby sme vybudovali mesto na hodnotách, ku ktorým sa budú hrdo hlásiť aj naši potomkovia. V sobotu 29. októbra 2022 vaša voľba a váš hlas rozhodne o tom, kto bude na poste primátora zastupovať občanov mesta Rimavská Sobota. Ak sa rozhodnete prejaviť dôveru mne, budem vás zastupovať podľa svojho najlepšieho vedomia.

 • Zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu v meste
 • SOCBUS pre seniorov a pre zdravotne postihnuté osoby
 • Rekonštrukcia autobusových zastávok, zvýšiť počet spojov MHD hlavne do mestských častí
 • Rekonštrukcia a rozširovanie kapacít materských a základných škôl
 • Ďalej rozvíjať Rekreačné stredisko Kurinec
 • Maximálne využiť eurofondy a dotácie
 • Rekonštrukcia Domu smútku, zveľadiť cintorín, rekonštrukcia cintorína na sídlisku Západ
 • Útulok pre psov
 • Dom Národov a organizácií – poskytnúť adekvátne priestory pre aktívne organizácie fungujúce na území mesta pre svoje aktivity: výstavy, prehliadky, festivaly, tvorivé dielne, kultúrne a spoločenské podujatia a podobne.
Csaba Horváth s poradcom prezidentky ViktorTeru na galavečeri ocenenie Lúč z tmy
 • Zamestnanie – získať investora, sociálne podniky, chránená dielňa
 • Zlepšiť a zvýšiť kultúrne podujatia v meste, pravidelné trhy
 • Výstavba bytov pre rodiny, podpora športu, mládeže a voľného času
 • Zriadiť bezplatnú právnu pomoc pre občanov mesta
 • Rekonštrukcia Župného domu, bývalého internátu
 • Viac detských ihrísk, výsadba stromov, oddychové zóny – aj popri cyklotrase
 • Pokračovať v asfaltovaní, rekonštrukcií chodníkov, vybudovanie parkovísk
 • Mestský úrad má slúžiť občanom, zriadiť Mestskú televíziu
 • Oživiť tradície, ktoré prispievali k rozvoju spoločenského života v meste v spolupráci Maticou slovenskou, Csemadok, Židovskou náboženskou obcou, Rómskou organizáciou, CVČ, speváckymi zbormi, tanečnými súbormi a podobne.
 • Zrušiť voľný pouličný predaj bez povolenia mesta, poriadok a bezpečnosť v uliciach

Csaba Horváth

Csaba Horváth je od roku 2019 riaditeľom iniciatívy Opre Roma- Rómovia za lepšie Slovensko a Európu, ako aj člen prípravného výboru Roma Spirit. V rokoch 2010 – 2014 bol členom komisie sociálnych vecí, rodiny a riešenie rómskej problematiky pri MsZ. V rokoch 2009 – 2010 zbieral skúsenosti ako člen poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu. Bol členom predsedníctva Záujmového združenia Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera, ktoré zakladal. Natáčal dokumentárny film o premenách Rómstva na prelome 20. a 21. storočia na Slovensku s názvom Klietka identity- politika. Vidieť ste ho mohli v dokumentárnom filme v rámci projektu Gabriela Borzyho – Csaba Horváth – Hrdo sa hlásime.

Zdroj: PR – článok, Csaba Horváth, foto: archív Csabu Horvátha

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“