Začal sa projekt umeleckej prezentácie speváckeho zboru Čercheňóra – Hviezdičky

Začiatkom júna  2022 sa začali aktivity projektu umelecká prezentácia speváckeho zboru Čercheňóra – Hviezdičky realizátorom projektu je Kultúrno výchovné OZ láčho drom s Kokavy nad Rimavicou. 

Cieľom projektu je podpora talentov rómskych detí, dať im možnosť prezentácie formou prípravy na samotné koncerty v regiónoch Gemer- Novohrad – Liptov v doprovode známeho hudobného zoskupenia Sendreiovci. Na koncertoch sa prejaví ich vzťah k vzdelávaniu k rozvoju talentu ako aj prezentáci pred širokou verejnosťou.

Zdroj: Vladimír Sendrei

„Projekt je podporený finančne fondom na podporu  kultúry národnostných menšín na SR“

Kultminor