Výstava zachytáva 750 rokov existencie mesta R. Sobota

750 rokov Rimavska Sobota

Od praveku, cez stredovek a novovek až po 20. storočie zachytáva aktuálna výstava existenciu Rimavskej Soboty. Výstava predstavuje posledných 750 rokov od prvej upresňujúcej písomnej zmienky o sídle Rimavská Sobota, ktorá pochádza z roku 1271 a uvádza sa v tvare Rymoa Zumbota (Rimavská Sobota).

750 rokov Rimavska Sobota

Výstava bola verejnosti v Gemersko-malohontskom múzeu sprístupnená pri príležitosti tohto výročia. Ako pre vobraze.sk priblížila riaditeľka GMM Oľga Bodorová, súčasťou výstavy je aj virtuálna prechádzka uličkami Rimavskej Soboty v druhej polovici 18. storočia. „Robil ju náš bývalý kolega Daniel Bešina, ktorý sa neskôr zamestnal na katedre muzeológie v Nitre,“ priblížila riaditeľka múzea.

Prostredníctvom nej sa dajú obdivovať jednotlivé domy mešťanov a pôvodný gotický kostol sv. Jána Krstiteľa na súčasnom Hlavnom námestí, ako aj jednoduchšie príbytky sedliakov v bočných uličkách. Podľa slov riaditeľky vstup na výstavu je umožnený verejnosti na základe aktuálnych pandemických opatrení, a to zaočkovaným proti koronavírusu.

750 rokov Rimavska Sobota

Na prízemí múzea sú v jednej z miestností vystavené fotografie, ale aj cennosti z uplynulej doby. Dominantou výstavy je časová os dlhá 10 metrov, na ktorej sú prezentované najvýznamnejšie dátumy a udalosti z viac ako 750 ročnej existencie mesta Rimavská Sobota.

750 rokov Rimavska Sobota

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o sídle Rimavská Sobota pochádza z  roku 1268, kedy sa uvádza v tvare Zumbothel (Sobota, Sobotište). Výstava je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov, v ktorých je návštevníkovi predstavené praveké osídlenie mesta od obdobia neolitu (6. tisícročie pred Kr.), cez dobu bronzovú a železnú, najvýznamnejšie archeologické nálezy z obdobia stredoveku (keramika, kachlice a sklenené nálezy), obdobie tureckých vojen, obdobie protihabsburgských povstaní, cechy a remeslá v meste, ako aj najvýznamnejšie udalosti 20. storočia a k nim viažuce sa zbierkové predmety.

Kurátormi výstavy sú archeológ Alexander Botoš a etnologička Ľudmila Pulišová. Výstava bude sprístupnená do 31. marca 2022.

Zdroj: vobraze.sk, GMM Rimavský Sobota