V areáli Zariadenia sociálnych služieb Krásna pribudlo oddychové centrum

V areáli Zariadenia sociálnych služieb Krásna, v miestnej časti obce Veľké Teriakovce, najnovšie pribudlo oddychové centrum so stromčekmi. Pri budove vyrástol park s altánkom na opekanie a lavičkami. Súčasťou parku je aj možnosť projekcie a premietania filmov. „Cieľom je spojiť ľudí viacerých generácií s komunitou, priam celé generácie, aby naši klienti neboli segregovaní a zapájali sa do činností. Aby to tu bolo atraktívnejšie. Chodia sem tráviť čas aj obyvatelia z okolitých domov aj návštevy, ktoré prídu pozrieť svojich rodičov či starých rodičov,“ povedala Ivana Nežerná, štatutárna zástupkyňa OZ M-VITAL-V.I.P., ktoré domov seniorov prevádzkuje.

Novinke sa obyvatelia domova i časti Krásna tešia, v altánku sa dokonca zastavujú aj cyklisti a boli tam už aj motorkári. „Odstavili tu motorky a sadli si do altánku. Ponúkli sme im koláčiky, bolo to veľmi milé,“ podotkla Nežerná. Okrem chodníkov pribudlo aj nové jazierko či vyvýšené záhony na bylinky. Od hlavnej cesty delí areál stromoradie tují. V záhrade tak seniori môžu tráviť čas so svojimi vnúčatmi v rodinnej atmosfére.

Okrem riaditeľky, ktorá je zároveň aj sociálna pracovníčka, v ZZS pracuje šesť opatrovateliek či inštruktorka sociálnej rehabilitácie. „Máme tu aj záhradníka a správcu záhrady, ktorí sa starajú o novú záhradu, ako aj o zveľaďovanie oddychovo-relaxačného areálu. Budú tu mať čo robiť. Ich pracovné miesta vznikli ako súčasť projektu zriadenia areálu parku. Vznikol za podpory MAS Malohont, ktoré vyhlásilo výzvu a na areál sme získali 100 tisíc eur, okrem toho sme projekt financovali sumou 6 tisíc eur. Udržateľnosť projektu je päť rokov, no podľa riaditeľky tento areál bude verejnosti slúžiť aj dlhšie. „Dúfam, že sa to tu bude len rozširovať. Máme v pláne viaceré ďalšie aktivity,“ avizuje.

Práce realizovala spoločnosť Lumber house z Rimavských Zalužian. Podľa Nežernej sa do diania a chodu zariadenia zapájajú aj rodinní príslušníci formou sponzorských darov.

Zariadenie sociálnych služieb má kapacitu 20 klientov a v súčasnosti je jeho kapacita naplnená. Aké sú možnosti využitia služieb, ako aj poradovníky sa záujemcovia dozvedia na oficiálnej stránke ZZS Krásna. „Ak niekto potrebuje takúto službu, treba si hlavne podať žiadosť,“ podotkla Nežerná, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti a spolupracuje aj so Slovenským Červeným krížom. V sociálnom zariadení sú sedemdesiatnici, ale aj viacero deväťdesiatnikov.

„Malé“ zariadenie zároveň umožňuje vytvárať a udržiavať komornejšie prostredie a rodinnú atmosféru, ale najmä individuálny prístup ku každému klientovi.

Zdroj: PR-článok