V areáli Zariadenia sociálnych služieb Krásna skvalitnili služby

V oddychovom areáli záhrady s dvomi altánkami, jazierkom a lavičkami na Krásnej, v miestnej časti obce Veľké Teriakovce sa stretáva komunita dôchodcov, ich rodinní príslušníci či verejnosť. V novozaloženom parku nachádzajú od leta hlavne svoje miesto klienti Zariadenia sociálnych služieb Krásna. Počas včerajšieho oficiálneho otvorenia tohto oddychovo-relaxačného zariadenia im prišli zahrať a zaspievať heligonkári z Klenovca či dlhoročná folkloristka a osvetová pracovníčka Stanislava Zvarová s dcérou Luciou. Krásna vznikla presídlením práve obyvateľov z Klenovca, spod Vepra.

V zariadení žije aj 80-ročná Katarína Bystrianska z Rimavskej Soboty, ktorá je na vozíku. Ako prezradila, v zariadení je od marca. „Páči sa mi tu. Bez tohto zariadenia by som bola asi stratená, lebo sama nemám nikoho, kto by ma doma opatril,“ povedala a dodala, že sedem rokov sa starala o svoju staršiu sestru. Podľa jej slov rodinu má v Bratislave, kde má aj dve pravnučky. Ich návšteve sa vždy poteší. „Aj v lete tu boli pri altánku, využívali sme ho teda a páčilo sa aj im,“ hovorí obyvateľka. Katarína Bystrianska podľa jej slov pracovala „na riaditeľstve reštaurácie 25 rokov a po nežnej revolúcii aj za pultom“. Za vytvorenie projektu záhrady oddychového areálu sa poďakovala za všetkých klientov zariadenia. „I keď je v nej ešte veľa práce, znamená pre nás kúsok malého raja,“ povedala a dodala, že nie nadarmo sa hovorí, že na Krásnej je krásne. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia Miestnej akčnej skupiny MAS Malohont. „Podieľame sa na rozvoji regiónu Malohont prostredníctvom mnohých podporov projektov zamerných na skvalitnenie života obyvateľstva, zlepšenia podmienok pre podnikanie a zhodnotenie miestneho potenciálu v cestovnom ruchu. Naše aktivity sú zamerané na vybudovanie regiónu príťažlivého pre obyvateľov, podnikateľov, ale aj návštevníkov,“ povedala Oľga Maciaková, predsedníčka MAS Malohont.

Prostredníctvom výzvy MAS Malohont sa na výstavbu areálu podarilo získať 100 tisíc eur. Podmienkou bolo vytvorenie dvoch pracovných miest, čo sa podľa vedenia zariadenia podarilo. „Prijali sme správcu záhrady a budov, ako aj záhradníka,“ povedala Ivana Nežerná, štatutárna zástupkyňa OZ M-VITAL-V.I.P., ktoré domov seniorov prevádzkuje. Projekt podľa jej slov kofinancujú sumou 6 tisíc eur. Udržateľnosť projektu je päť rokov, no podľa riaditeľky tento areál bude verejnosti slúžiť aj dlhšie. „Dúfam, že sa to tu bude len rozširovať. Máme v pláne viaceré ďalšie aktivity,“ avizuje s tým, že novopostavené zariadenie pre 20 klientov bolo sprevádzkované v roku 2021.

Objekt je postavený v tvare U a vzniklo tak nádvorie. „Tento priestor nádvoria by sme chceli zveľadiť,“ hovorí riaditeľka a dodáva, že momentálne zariadenie rozširovať neplánujú, aj keď záujem by bol možno aj hneď. Aktuálne majú 13 zamestnancov, ale záujem o takúto prácu v prípadnej ďalšej prevádzky by asi nebol dostatočný. „Nie je to totiž len zamestnanie, ale je to služba, ktorú zamestnanci vedia robiť len so srdcom,“ zdôraznila.  Medzi klientmi je v súčasnosti najviac obyvateľov z Rimavskej Soboty.  

Počas leta prebiehali v areáli dokončovacie práce na výsadbe zelene, kríkov či stromov. Svoje prvé ovocie priniesli aj vyvýšené záhony, o ktoré sa klienti pomáhali starať. „Cieľom je spojiť ľudí viacerých generácií s komunitou, priam celé generácie, aby naši klienti neboli segregovaní a zapájali sa do činností. Aby to tu bolo atraktívnejšie. Chodia sem tráviť čas aj obyvatelia z okolitých domov aj návštevy, ktoré prídu pozrieť svojich rodičov či starých rodičov,“ povedala Ivana Nežerná.

„Pre našich klientov máme ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečenú formou spoločnosti ADOS a aj prostrednictvom všeobecného lekára,“ dodala štatutárna zástupkyňa OZ M-VITAL-V.I.P. Zároveň prezradila, že tento názov vznikol podľa iniciálok jej rodinných príslušníkov MatrinaVáclavIvanaPatrik, pričom samotným slovom Vital chceli upriamiť pozornosť na to, aby ľudia vo svojom živote ešte niečo chceli a mali kde dokázať. „Myslím si, že by sme im mohli ponúknuť priestor na aktivity a sebarealizáciu,“ doplnila Ivana Nežerná.

Zariadenie sociálnych služieb má kapacitu 20 klientov a v súčasnosti je jeho kapacita naplnená. Aké sú možnosti využitia služieb, ako aj poradovníky sa záujemcovia dozvedia na oficiálnej stránke ZZS Krásna. „Ak niekto potrebuje takúto službu, treba si hlavne podať žiadosť,“ hovorí riaditeľka, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti a spolupracuje aj so Slovenským Červeným krížom. V sociálnom zariadení sú sedemdesiatnici, ale aj viacero deväťdesiatnikov.

 

Zdroj: PR-článok, OZ M-VITAL-V.I.P.