V Jazdeckom klube Excel Madon v R. Brezove majú apidomček

V Jazdeckom klube Excel Madon v Rimavskom Brezove majú novinku. Je ňou apidomček, ktorý bude slúžiť vzdelávacím aktivitám pre deti, mládež ale aj dospelých v oblasti chovu včiel, starostlivosti o včely ale aj ochranu prírody. Financovaný je z projektu Ako na Eko Okolo nás, z prostriedkov Zeleného vzdelávacieho fondu z Environmentálneho fondu na rok 2023. „Z poskytnutej dotácie vo výške 8000 eur, bol vysadený ovocný sad, s pôvodnými druhmi ovocných stromov a rastlín, zakúpené potrebné pomôcky, ochranné pomôcky, kombinézy a ochrany hlavy, medomet a potrebný materiál a pripravené brožúry na vzdelávanie a prácu s deťmi a mládežou v oblasti environmentálnej výchovy,“ informuje Veronika Muránska z jazdeckého klubu.

V apidomčeku bude možnosť absolvovať apiterapiu – bude tam umiestené observatórium na pozorovanie včelstva a úle, na ktorých bude ležadlo, slúžiace na regeneráciu a liečbu. Prostredníctvom štyroch lektorov budú v najbližšom období organizovať vzdelávacie kurzy, zamerané na chov a ochranu včelstva, spracovanie včelích produktov, výrobu voskových predmetov a sviečok, ako aj zber a sušenie liečivých rastlín, výroby liečivých tinktúr, oboznamovanie sa so starostlivosťou o stromy a pestovanie jednotlivých rastlín, typických pre vidiecku krajinu. Rovnako budú realizované vzdelávacie aktivity v oblasti potravinovej sebestačnosti, ochrane a tvorbe životného prostredia, učeniu sa správne recyklovať.

Zdroj: PR-prispevok, JK Excel Madon, Veronika Muránska