Riaditeľka Holeková otvorila na Dúžavskej ceste školský rok. Obojstranný dialóg považuje za nevyhnutnosť

V Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote odštartovala po prvýkrát nový školský rok Monika Holeková. Do riaditeľského kresla nastúpila v priebehu minulého školského roka v máji. Ako pre vobraze.sk riaditeľka priblížila, nechcela zasahovať do už rozbehnutého školského vzdelávacieho programu.

„Nedalo sa ani vstupovať do rozbehnutých záujmových činností, ktoré sú jedným z najvýraznejších možností školy ponúknuť žiakom viac než klasické vzdelávanie. Tak som iba pozorovala priebeh vyučovania i jeho obsah a pripravovala som učebný plán na ďalší školský rok,“ povedala Monika Holeková, ktorá v minulosti pracovala ako riaditeľka Základnej školy v obci Radnovce. Medzi jej ambície patrí snaha, aby boli kvalitnou výchovnou – vzdelávacou inštitúciou. „Byť školou, kam budú deti chodiť radi, miestom získavania vedomostí, ale aj prostredím, ktoré bude formovať ich vnútro, nazeranie na svet a na seba v ňom. Práve naše deti a rodičia nám nastavujú zrkadlo, či sme verní svojmu poslaniu a úprimní vo vzájomných vzťahoch. Znamená to, že obojstranný dialóg je na tejto ceste nevyhnutnosťou.“

Škola sa uchádza o projekt rekonštrukcie a modernizácie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie. „Ak by to prešlo, tak budeme veľmi radi. Pribudnúť by pre tunajšie deti mohlo nové športové ihrisko či učebne na informatiku,“ avizuje.

Školu navštevujú len deti z rómskeho sídliska. V školskom roku 2023/2024 má základná škola sedem tried s počtom žiakov 120. „V mojom prípade došlo s väčšinou komunity k zhode, keďže zmeny, ktoré som aplikovala, mali pozitívne dôsledky. V koncepcii som uviedla hlavné zásady, ktorými sa riadim od môjho pôsobenia v školstve: komunikácia, spolupráca, pozitívna školská klíma,“ priblížila Holekvá. Medzi negatíva zaradila nepravidelnú školskú dochádzku a neospravedlnené hodiny. “Vyskytujú sa aj menšie problémy medzi žiakmi, ako aj medzi žiakom a pedagógom, zároveň aj medzi pedagógom a rodičom. Z roka na rok narastá počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ povedala. Prváci podľa nej dostali pri nástupe do školy tašky. „So správaním žiakov nemáme problém,“ uviedla a ako dodala, približne 15 detí evidujú ako zahraničných žiakov, od ich rodičov ale nie vždy dostanú potvrdenia o návšteve školy, čím vznikajú problémy.

Na výchovno-vzdelávacom procese sa bude podieľať 16 pedagogických zamestnancov. Školský rok začali bez dvoch učiteľov, ktorí podľa riaditeľky nemali požadované vzdelanie a triedy spojili. „Pedagogickú spôsobilosť a kvalifikovanosť už teraz spĺňajú všetci vyučujúci. V škole pôsobia traja pedagogickí asistenti cez projekt Pop III a pomocná vychovávateľka cez projekt Nivam,“ hovorí a dodáva, že ich počet aktuálnym potrebám postačuje. Medzi pedagógmi Róma nemajú a učitelia všetci do školy dochádzajú z mesta. Medzi asistentmi je podľa riaditeľky jedna rómska asistentka, ktorá má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. „Sme radi, že ju máme,“ spomenula s tým, že z rómskeho sídliska tu prácu našli dve upratovačky či školník a údržbár v jednej osobe.

„Spolupráca s rodičmi je na vyhovujúcej úrovni. Rodičovské schôdzky sú organizované ako spoločné stretnutia rodičov jednotlivých tried s učiteľmi školy,“ skonštatovala riaditeľka. V materskej škole majú dve triedy s takmer 30 deťmi.

Zdroj: vobraze.sk

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“