Na základnej škole pokračujú v oprave fasády. Menia aj strechu

Na Základnej škole M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote pokračujú počas letných prázdnin v oprave fasády. Hotová je už ďalšia z veľkých fasád, zo strany dvora a dokončujú ešte ďalšiu časť vo vnútrobloku. Podľa riaditeľa základnej školy Štefana Orosza na fasádu získali prostriedky úpravou mestského rozpočtu, ide o sumu 40 tisíc eur. Lešenie bolo na opravovanej časti budovy v priebehu mesiaca júl. V oprave ďalšej steny pokračujú vo dvore, a to z prostiedkov školy vo výške 30 tisíc eur. Ako doplnil, fasáda si už opravu vyžadovala a nemohli čakať dlhšie. „Ide o pokračovanie minuloročnej opravy. Využíva sa tá istá technológia, tie isté farby,“ skonštatoval.

„Hlavným projektom na leto však bola výmena strechy na telocvični a na priľahlej budove. Na to som získal finančné prostriedky z ministerstva školstva vo výške 130 tisíc eur,“ uviedol Orosz a dodal, že po dokončení prác budú strechy už opravené kompletne a všetky jej časti tak budú v poriadku. „Ešte máme mesiac a 80 percent prác je už hotových. Bolo mi povedané, že do dvoch týždňov končia. Strecha zatiaľ ešte nie je vymenená ešte na kotolni. Stojí tam lešenie a najprv urobia fasádu a potom strechu, poslednú časť,“ dodal riaditeľ školy s tým, že začiatok školského roka práce neovplyvnia.

Centrálnu veľkú strechu na škole menili zhruba pred desiatimi rokmi. Postupne dochádzalo aj k výmene okien.

Na základnej škole opravujú fasádu, budú mať aj modernejšie triedy

Zdroj: vobraze.sk