Na základnej škole opravujú fasádu, budú mať aj modernejšie triedy

Na Základnej škole M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote pokračujú v týchto dňoch v oprave fasády. Lešenie je už rozložené po ľavej strane priečelia budovy. Vymenené plastové okná sú oblepené fóliami, aby sa nepoškodili. Podľa riaditeľa základnej školy Štefana Orosza ide o malé pokračovanie v oprave časti fasády, ktoré bolo už potrebné, keďže sa fasáda rozpadá. V roku 2019 sa im podarilo opraviť prvú časť historickej budovy na vstupe do školy. Už vtedy išlo o havarijný stav. „Nemôžeme ďalej čakať,“ podotkol pre vobraze.sk riaditeľ školy, ktorý žiadal financie na celú prednú časť, no návrh neprešiel. Financie však podľa jeho slov majú byť použité na kofinancovanie projektov. „Keď budú vypísané európske projekty, tak by sme mali podať žiadosť na celkovú opravu,“ priblížil a dodal, že podobne to platí aj pre ostatné školy.

V závere školského roka však dostali pozitívnu informáciu. „Boli sme úspešní v projekte modernejšia škola. Zo škôl patriacich pod mesto sme boli podporení iba my, aj keď myslím si, že projekt podávali všetci,“ ozrejmil Orosz. Zo získanej sumy 19-tisíc eur podľa riaditeľa použijú prostriedky na modernejšie vybavenie troch tried.

„Cez leto ich budeme dávať do poriadku. Pôjde tam nové zariadenie, triedy budú vynovené, pekné. Okrem toho pokračujeme vo výmene okien, ktoré ešte neboli doteraz vymenené,“ priblížil aktivity školy počas prázdnin. V triedach má byť oddychová zóna, nové a moderné stoly, vyvýšené pódium so sedacími vakmi a poduškami. Jednu triedu vytvoria pre projekt Erazmus. „Keď prídu zahraničné partnerské školy, tak budeme mať jednu miestnosť, kde sa budú môcť stretávať a robiť projektové veci,“ hovorí a dodáva, že ďalšie dve budú na jazykovú výučbu či výtvarnú, etickú alebo hudobnú výchovu.

Budova na Šrobárovej ulici, kde sídli ZŠ M. Tompu, má viac ako 100 rokov a patrí medzi najstaršie v Rimavskej Sobote.

Zdroj: vobraze.sk