Bubnovali na škole v R. Sobote aj v Jesenskom. Taký rámus dávno nezažili + video

SOŠTAaP Rimavská Sobota

Žiaci a študenti sa zapojili do bubnovačky – aby bolo deti lepšie počuť. Celoslovensá aktivita Národného koordinačného centra spolu s Centrom Slniečko, n.o. oslovila aj tento rok niekoľko škôl v okrese Rimavská Sobota. Na SOŠTAaP sa do tejto aktivity zapojili po prvýkrát. Bubnovali však aj na Základnej škole Janka Jesenského v Jesenskom.

Celoslovenské podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. „Hlas detí je dôležitý aj na našej základnej škole a preto sme sa bez váhania rozhodli do tejto aktivity zapojiť,“ uviedla pre vobraze.sk riaditeľka ZŠ Janka Jesenského Miroslava Gombalová.

Do tejto aktivity sa podľa jej slov zapojili všetci žiaci školy. “Prítomní na vyučovaní prezenčne, ale aj online. Spolu ich bolo 120. Vyučujúci sa tiež nedali zahanbiť a bubnovali spolu s nimi,” priblížila riaditeľka. Bubnovanie trvalo celých päť minút.

Žiaci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a svojím bubnovaním sa postavili za všetky deti sveta. Ako dalej riaditeľka poznamenala, triedni učitelia a koordinátorka podujatia informovali žiakov o dôležitosti ochrany detí, dodržiavaní ich práv. Zároveň podotkla, že v priebehu školského roka sa pravidelne uvedeným témam venujeme v rámci preventívnych podujatí, ale aj prostredníctvom prierezových tém vo vyučovaní.

V rovnaký deň v piatok 19.novembra, počas Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa do bubnovania zapojili aj na Strednej obchodnej školy technickej a agropotravinárskej v R. Sobote.  Do tohtoročnej „bubnovačky“ sa zapojili prvýkrát. Bubnovalo sa aj v triedach a vo vestibule školy. Celkovo sa do bubnovania zapojilo viac ako 300 žiakov a učiteľov školy.

Na tretej vyučovacej hodine triedni učitelia so svojimi žiakmi diskutovali o právach dieťaťa, o ich ochrane na Slovenku a o príčinách a dôsledkoch týrania detí v ich rodinách. „Štvrtú vyučovaciu hodinu sme všetci hlasno bubnovali. Za sprísnených opatrení vyšli žiaci do areálu školy a tak sa svojím hlasným bubnovaním pripojili ku všetkým ostatným ľuďom, ktorým táto problematika nie je ľahostajná,“ priblížila Dagmar Vašová.

Prejavy šikanovania, vyhrážanie, ublíženie na zdraví alebo dokonca sexuálne zneužívanie mládeže patria k trestným činom, ktoré každoročne eviduje polícia aj v okrese Rimavská Sobota. Nie vždy však obeť domáceho násilia takéto konanie ohlási na polícii. Ako ďalej pre vobraze.sk priblížila Lenka Lásová,  preventistka Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, nezriedka však k trestnej činnosti dochádza aj v domácom prostredí, kde je páchateľom takejto trestnej činnosti blízka osoba, zväčša niekto z príbuzných. „Ak máte vedomosť o tom, že vo vašom okolí dochádza k domácemu násiliu, trestné oznámenie môže podať ktokoľvek – napríklad príbuzní alebo susedia a to na ľubovoľnom útvare policajného zboru. V prípade ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok, zavolajte políciu na č. 158,“ avizuje. Takéto prípady netreba podceňovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa ľudí netýka.

Zdroj: vobraze.sk, ZŠ J. Jesenského Jesenské a SOŠTaP Rimavská Sobota

Do „bubnovačky“ sa zapoja aj deti z okolitých základných škôl