Do „bubnovačky“ sa zapoja aj deti z okolitých základných škôl

Prejavy šikanovania, vyhrážanie, ublíženie na zdraví alebo dokonca sexuálne zneužívanie mládeže patria k trestným činom, ktoré každoročne eviduje polícia aj v okrese Rimavská Sobota. Nie vždy však obeť domáceho násilia takéto konanie ohlási na polícii. Ako ďalej pre vobraze.sk priblížila Lenka Lásová,  preventistka Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, nezriedka však k trestnej činnosti dochádza aj v domácom prostredí, kde je páchateľom takejto trestnej činnosti blízka osoba, zväčša niekto z príbuzných. „Ak máte vedomosť o tom, že vo vašom okolí dochádza k domácemu násiliu, trestné oznámenie môže podať ktokoľvek – napríklad príbuzní alebo susedia a to na ľubovoľnom útvare policajného zboru. V prípade ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok, zavolajte políciu na č. 158,“ avizuje. Takéto prípady netreba podceňovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa ľudí netýka.

Práve november je pritom mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy „by mal byť hlas detí lepšie počuť“

Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Ide o podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Pre náročnosť situácie sa nebude bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok, bubnovať sa bude v triedach alebo on-line  19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00  kedy si všetci pripomenieme, že Hlas detí je dôležitý. V rimavsko-sobotskom okrese sa bude bubnovať na ZŠ nábr. Rimava Hnúšťa, aj na MŠ nábr. Rimava Hnúšťa, na ZŠ Jesenské a ZŠ P.Dobšinského v Rim.Sobote.  

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v úzkej spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.
 
Zdroj: vobraze.sk, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia