Na radnici v R. Sobote ocenili obyvateľov mesta. Bol medzi nimi chirurg Igor Tompoš + foto

MUDr. Igor Tompoš (vpravo)

V Rimavskej Sobote ocenili približne 40 ľudí, ktorí dosahujú alebo dosahovali  pozoruhodné výsledky vo svojej práci. Pamätnú plaketu  za rozvoj mesta im odovzdal primátor mesta Jozef Šimko. Medzi ocenenými boli ľudia z mesta i mestských častí, športovci, umelci, sociálni pracovníci či aktivisti i lekári. Medzi chirurgami bola Vladimíra Kružliaková, Peter Dragijský či Igor Tompoš. Ako spomenul primátor Jozef Šimko, zaraďuje ho medzi najlepších aktívnych chirurgov v kraji. „Asi si ma vybrali podľa názoru ľudí. Nečakal som to a oceňujem to. Úprimne povedané, ostal som dosť prekvapený, milo prekvapený. Ďakujem pekne,“ povedal pre vobraze.sk Igor Tompoš (57). Bol dlhoročným chirurgom v rimavskosobotskej nemocnici. Vyše roka má súkromnú ambulanciu v Diagnostickom centre. V ambulancii nahradil Petra Dragijského, ktorý pôsobil v zdravotnom centre Jazmín a odišiel do dôchodku. 

„v R. Sobote mám vlastnú ambulanciu a chodím operovať do Banskej Bystrice, do domu ortopédie,“ hovorí Tompoš, rodák z Rimavskej Soboty. Vo svojom odbore má vyše tridsaťročnú prax. „Jedna ambulancia bola v R. Sobote voľná. Mám už svoje roky a stáť na operačke od rána do večera mi už nerobí dobre. Tiež som mal zdravotné problémy,“ vysvetlil svoj prechod z nemocnice do súkromnej sféry. Podľa jeho slov sa zdokonaľoval v operovaní vo Zvolene i Banskej Bystrici. Špecializuje sa na pohybový aparát – ramená, kolená. „Kým som bol v nemocnici, tak som robil celú chirurgiu,“ priblížil. 

Igor Tompoš sa pre chirurgiu v medicíne rozhodol pre jej akčnejšie zameranie. Ako poznamenal, má radšej adrenalínovejšie veci ako sedavú prácu. Podľa jeho slov sa v náročnej medicínskej práci venuje koníčkom len vo voľnom čase, ktorý mu zostáva. „Robil som rekreačne všelijaké športy, preto moje rameno aj tak vyzerá. Teraz už robím len kondičnú kulturistiku. Poučil som sa a venujem sa jej už len s rozumom. Okrem toho mám rád rybačku a prechádzky so psom,“ povedal. Ľuďom odkazuje, pokiaľ sa dá, tak sa treba hýbať a byť aktívny, v čom sa dá aspoň trochu, či je to plávanie, cyklistika, strečing. „Aj do vysokého veku, koľko to ide. Dôležitá je fyzická aktivita dennodenne a pravidelnosť, takže cvičiť a cvičiť. To je moja zásada,“ hovorí Tompoš.

Na oceňovaní bol aj predseda NR SR Boris Kollár. S primátorom ocenili aj ďalších obyvateľov. 

 1. Martina Bálintová za jej príkladnú starostlivosť o rodinu a za pomoc ľuďom v núdzi
 2. Jana Boháčiková – aktívne a nezištne sa venuje charite a zdravotne postihnutým ľuďom
 3. Ladislav Boholy – Občiansky aktivista, ktorému leží na srdci čistota a krása v meste
 4. Svetlana Bornayová – bývalá dlhoročná predsedníčka Výboru mestskej časti Vyšná Pokoradz, ktorá má veľké zásluhy na rozvoji tejto mestskej časti
 5. Eva Bozóová – pôsobila ako zodpovedná civilná zamestnankyňa v silových zložkách štátu
 6. Eleonóra Cabanová – je dlhoročnou svedomitou pracovníčkou v oblasti poisťovníctva
 7. Ladislav Cechmeister – za dlhoročnú prácu v oblasti umenia hudby
 8. Denisa Daňková – už 20 rokov spoľahlivo a obetavo pracuje v krízovom centre pre týrané ženy a ženy v núdzi
 9. Peter Dragijský – človek, ktorý svoj profesijný život zasvätil pomoci ľuďom ako odborný lekár a i v súčasnosti aktívne pôsobí v Matici slovenskej
 10. Ján Ďurica in memoriam – bol dušou mestskej časti Dúžava. Skromný, pracovitý a vždy ochotný pomôcť a prispieť k zveľadeniu tejto časti nášho mesta
 11. Zuzana Együdová – za prácu vykonávanú v prospech mesta na Technických službách mesta Rimavská Sobota
 12. Ján Farkaš, ml. za dosiahnuté úspechy podnikateľskej oblasti
 13. Peter Filipiak – bývalý hokejový tréner, ktorý má značný podiel na rozvoji hokeja v meste
 14. Etela Gyürkeová – za jej dlhoročnú a obetavú prácu pre občanov mesta v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“
 15. Drahoslava Hrončeková – za dlhoročnú prácu odvedenú vo Výbore mestskej časti Vyšná Pokoradz
 16. Helena Husárová – za celoživotnú prácu v oblasti verejného a spoločenského života nášho mesta, ako aj v Únii žien Slovenska
 17. Silvia Kanátová – za dlhoročnú, úspešnú prácu pre mestskú časť Mojín
 18. Zuzana Kederová – dlhoročná odborníčka a pracovníčka v samospráve
 19. Alena Kobelovská – za svoju dlhoročnú zodpovednú prácu v oblasti riadenia školstva a vzdelávania.
 20. Alica Kovácsová – občianska aktivistka, ktorá sa aktívne zapája do rozvojových aktivít nášho mesta
 21. Vladimíra Kružliaková, MPH – uznávaná lekárka, ktorá má podiel na spokojnosti občanov v oblasti zdravotníctva
 22. Iveta Kyseľová – je zubná lekárka – za svoj prístup k svojím pacientom
 23. Jaroslava Lajgútová – dlhé roky prispievala k vzdelávaniu detí a mládeže, v súčasnosti i naďalej obohacuje kultúrno-spoločenský život mesta a rovnako sa venuje aj ťažko zdravotne postihnutým deťom vo Vienale
 24. Tibor Lévay – za dlhoročnú, úspešnú prácu v oblasti športu, najmä v lukostreľbe
 25. Tibor Mihály – občiansky aktivista, ktorý odvádza úspešnú prácu pre mestskú časť Tomašová
 26. Rudolf Michálek – svojím futbalovým umením mnohokrát potešil rimavskosobotských priaznivcov futbalu. Je ozajstnou futbalovou legendou
 27. Eva Muráriková – dlhoročná pracovníčka mestského úradu, vedúca odboru rozvoja mesta, ktorá má veľký podiel na budovaní mesta
 28. Marcela Nývltová – jej profesijný život patrí zdravotníctvu, no nápomocná ľuďom je aj v oblasti charity
 29. Mária Petriková – za dlhoročnú prácu vykonávanú na Mestskej bytovej správe Rimavská Sobota
 30. Jozef Radnóti – za aktívnu prácu v oblasti športu, najmä zápasenia
 31. Viera Slatinská – je legendou kultúry nášho mesta, bez ktorej kultúrnospoločenské podujatia nie sú predstaviteľné
 32. Gabriela Szabová – za aktívnu, zodpovednú prácu v procese vzdelávania žiakov na základnej škole a jej aktívne pôsobenie v kultúrno-spoločenskom živote mesta
 33. Attila Šimko – za dlhoročnú prácu odvedenú na Technických službách mesta Rimavská Sobota
 34. Štefan Tankó, st. – za svoju dlhoročnú činnosť vo Výbore mestskej časti Nižná Pokoradz
 35. Igor Tompoš – uznávaný lekár, ktorý pomohol mnohým občanom nášho mesta pri prekonávaní zdravotných problémov
 36. Marta Trochová – dlhé roky pracovala ako vedúca školskej jedálne, ktorá rovnako aj metodicky usmerňovala školské jedálne v meste
 37. Ondrej Václavik – za rozvoj mesta v oblasti športu
 38. Elvíra Valigurská – dlhoročná pracovníčka v špeciálnom školstve
 39. Mária Vargová – za jej dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti školstva a vzdelávania

Medzi ocenenými boli aj ďalší traja, odovzdávania sa ale nezúčastnili :

 1. Blanka Tomčová – za svoju dlhoročnú zodpovednú prácu v oblasti riadenia školstva a vzdelávania
 2. Slavomír Hasara – uznávaný lekár, ktorý dlhé roky pracuje na rozvoji zdravotníctva v našom meste
 3. Ján Lepieš – bývalý, vynikajúci futbalista, ktorý celú svoju kariéru venoval Rimavskej Sobote

Zdroj: vobraze.sk, zoznam ocenených MsÚ Rimavská Sobota