Vo funkcii riaditeľky DD a DSS v R. Sobote končí Vančíková

Na poste riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote nastane zmena. Končí na ňom Jana Vančíková. Ako pre vobraze.sk uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková, pracovný pomer s Janou Vančíkovou sa končí dohodou k 31. decembru na základe jej žiadosti.

V tejto súvislosti bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie riaditeľskej funkcie. Prihlásilo sa do neho päť uchádzačov. Podľa vyjadrenia Lenky Štepánekovej všetci splnili podmienky účasti vo výberovom konaní. Do jeho druhého kola s osobným pohovorom pred výberovou komisiou, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra, postúpili traja uchádzači s najvyšším bodovým ohodnotením v prvom kole. Ako ďalej informovala, víťazkou výberového konania sa stala Miloslava Zaušková. „Schvaľovanie víťaza výberového konania prebehne na Zastupiteľstve BBSK 19. decembra,“ dodala Štepáneková. Zaušková zastáva pozíciu vedúcej strediska DD a DSS v Novej Bašte, ktoré patrí pod DD a DSS v Rimavskej Sobote.

Hovorkyňa BBSK uviedla, že Jana Vančíková je riaditeľkou DD a DSS v Rimavskej Sobote od 15. februára 2007. Vančíková pre vobraze.sk potvrdila, že odchádza do dôchodku.

Zdroj: vobraze.sk