Sokoliari učili deti v tábore, ako sa starať o dravé vtáctvo

Sokoliari Kanátovci na Mojíne pri Rimavskej Sobote zorganizovali už tretí ročník detského tábora. V druhom turnuse od 18. júla do 22. júla sa mladí, možno budúci, sokoliari oboznamovali s chovom a výučbou sokoliarstva.

Deti od 5 do 18 rokov sa počas tábora učili o jednotlivých druhoch dravého vtáctva, ktoré sa chová v domácom prostredí sokoliarov.

V areáli pôsobí aj Sokoliarstvo, ktoré vlastní sovy, sokoly, jastraby, orly. S deťmi sme pravidelne navštevovali okolie, les, prírodu a učili spoznávať jednotlivé stromy, rastliny, ktoré rastú v lese. Počas edukatívnych aktivít okrem budovania si vzťahu k dravému vtáctvu sme s deťmi aj tvorili, vyrábali úžitkové predmety – pútka pre dravce, kreslili, maľovali, premietať videá o prírode a živočíchoch, učili ich potrebe ochrany prírody a životného prostredia, význame jej ochrany a prípadných nežiaducich a hroziacich dôsledkov, ktoré by nastali, keby sme sa o prírodu nestarali a boli voči nej nezodpovední.

Tábor bol realizovaný s finančnou podporou BBSK v rámci VZN 36/2019, dotáciou 800 eur.

Zdroj: Veronika Muránska, sponzorovaný článok

BBSK