Rytmus a lásku k hudbe majú v krvi. Zúčastnili sa hudobného tábora Na srdci mi hraj

Občianske združenie Jazdecký klub EXCEL MADON v Rimavskom Brezove vďaka podpore projektu z Výzvy KULTMINOR v roku 2022, zameranej na podporu kultúry národnostných menšín, mohlo zrealizovať pobytový hudobný tábor v dňoch od 26.8 do 29.8. v areáli hotela Zerrrenpach, Látky.

Štvordňový hudobný tábor bol zameraný na získanie hudobných vedomostí a zručností pre talentované rómske deti a mládež z regiónu, obzvlášť z MRK, nakoľko tieto deti nemajú možnosti rozvíjať a cibriť svoj talent, čím sa ich život oberá o možnosti. Počas tábora mali možnosť navzájom spoznávať jednotlivé kroky potrebné k dosiahnutiu kvalitnej hry na rôzne hudobné nástroje. Rómovia majú predsa rytmus a lásku k hudbe v krvi. Pod patronátom skúsených hudobníkov – lektorov, aj zo zástupcov rómskej národnostnej menšiny mali možnosť zlepšiť svoje hudobné vedomosti. Známa rómka Cinka Panna ako prvá žena primáška bola práve z nášho regiónu z obce Gemer. Hudba je korením života, prostriedok ktorým vieme vyjadriť svoje pocity, vášne, sny. Hudba je liek, ktorý je nenahraditeľný.

Počas jednotlivých dní sme deti motivovali k láske k hudbe, a rovnako aj k učeniu sa a dosahovania dobrých výsledkov v hre na hudobné nástroje ako aj učeniu sa navzájom od seba svojim technikám. Snažili sme sa im podať pomocnú ruku a štart práve touto formou, aby si rozšírili svoje vedomosti, získali nové priateľstvá a dosiahli pocit sebarealizácie do budúcna a lepšej motivácie na dosahovanie svojich snov, ktoré často zlyhávajú na nedostatku financií, možností a priestoru. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa nám podarilo zakúpiť ručne vyrobenú heligónku, ktorá nám bude prínosom pre ďalšiu prácu s deťmi a mládežou z MRK a sociálne znevýhodneného prostredia počas ďalších rokov a následnej realizácie voľnočasových aktivít v združení, určených na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže aj v oblasti hudby a folklóru.

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Kultminor

Zdroj: Veronika Muránska, PR-Článok