Časť cyklocesty medzi Poltárom a R. Sobotou má postaviť firma z Brna

Poltar - cyklocesta - zeleznicna trat
železničná trať v Poltári

Časť cyklocesty medzi mestami Poltár a Rimavská Sobota má postaviť firma Ohla ŽS z Brna. Tá sa stala víťazom verejného obstarávania koncom augusta. Ako ďalej pre vobraze.sk uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková, zmluva bola podpísaná a ide o prvú etapu cyklotrasy Hrnčiarska Ves – Poltár v celkovej dĺžke 7,9 kilometra. „Zmluva však zatiaľ nie je účinná, účinnosť nadobudne až po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom – ide o ex post kontrolu verejného obstarávania, na ktorej výsledok aktuálne čakáme. Až po tejto kontrole bude možné zhotoviteľovi odovzdať stavenisko a zahájiť práce,“ uviedla Štepáneková.

So samotnou výstavbou by podľa jej slov boli radi, ak by sa s prácami začalo ešte v tomto roku. „Predpokladaný termín je november, všetko však bude záležať od toho, ako rýchlo riadiaci orgán uskutoční povinné kontroly a my budeme môcť stavenisko odovzdať,“ dodala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.

Realizátora na druhú etapu smerujúcu ďalej na Rimavskú Sobotu ešte nepoznáme. Ide o etapu Rimavská Sobota – Kurinec – Ožďany – Hrnčiarska Ves v celkovej dĺžke 20,9 kilometra. „Verejné obstarávanie je aktuálne v procese vyhodnocovania ponúk, podpis zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme koncom septembra,“ avizuje Štepáneková.

Predmetom zákazky prvej etapy podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie je rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Na realizáciu diela vydal stavebné povolenie Mestský úrad Poltár ešte v máji 2021. Smerové i výškové vedenie cyklotrasa preberá v celom úseku zo zrušenej železničnej trate. Novobudovaná cyklistická cestička bude v celom úseku široká 3,0 metre. V jednej časti sa nachádza tunel.

Neďaleko Poltára sa nachádza most a cyklistická cestička pokračuje kopírovaním zrušenej železničnej trate. Tú je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou. Cyklistická cestička pokračuje cez miestnu časť Maštinec a križuje miestnu komunikáciu. Tu je navrhnuté odpočívadlo. Cesta potom pokračuje smerom na miestnu časť Prievrana a prechádza ponad vodný tok Šťavica.

Zdroj: vobraze.sk