Dobrovoľníčka Demeová z Hnúšte: Komunitu treba poznať a vedieť s ňou pracovať. Dokáže to málokto

Marta Demeová z Hnúšte sa venuje mládeži, vedie folklórny súbor a podpísala sa pod viaceré činnosti, iniciatívy v práci s Rómami či inak znevýhodnenými obyvateľmi. Je zakladateľkou občianskeho združenia Klub rómskych aktivistov a prácu terénneho sociálneho pracovníka robila od jej zriadenia v Hnúšti. V tejto súvislosti bola aj iniciátorkou charitatívnej činnosti a misijnej práce v meste, ako aj v okolí okresu Rimavská Sobota.

V kategórii dobrovoľník senior bola nominovaná do národného kola oceňovania dobrovoľníctva s názvom Srdce na dlani. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnila minulý týždeň v Bratislave. Pred samotnou ceremóniou sa stretla s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
„Bolo mi veľkou cťou a potešením osobne sa stretnúť s pani prezidentkou, podať si s ňou ruku a porozprávať sa o dobrovoľníctve. Nedeje sa to každý deň a bola som z toho úplne dojatá a vôbec som to nečakala, že sa dostanem až ku nej. Ocenenie som nezískala, ale to vôbec nie je dôležité, všetci sme tam boli poctení a to ľuďmi pre ktorých sme niečo dobré vykonali,“ hovorí pre vobraze.sk dobrovoľníčka Marta Demeová (67), štatutárna zástupkyňa Občianskeho združenia Klub rómskych aktivistov na SR, so sídlom v Hnúšti. Medzi tými, ktorí si prevzali ocenenie boli podľa nej napríklad aj takí ľudia, čo si to právom zaslúžili.

„Jedna pani darovala kostnú dreň, iný lekár dobrovoľne pomáhal v Afrike a mnoho krásnych príbehov, ktoré napísal sám život a tým patrí skutočné ocenenie,“ skonštatovala. Ako ďalej Demeová spomenula, dobrovoľnícku činnosť v združení v Hnúšti vykonávala od roku 2002 do roku 2019 úplne zdarma. Realizovala sociálne poradenstvo sociálne znevýhodneným, viedla rôzne krúžky pre deti a mládež, poskytovala charitatívnu výpomoc, venovala sa deťom a mládeži, s ktorými chodila po rôznych exkurziách, festivaloch a iných podujatiach. Spolupracovala s rôznymi nemeckými, ako aj rakúskymi misionármi a vyhľadávala najchudobnejšie lokality a v spolupráci s nimi týmto komunitám sprostredkovávala charitu vo forme ošatenia, nábytku, potravín, hygienických potrieb.

Počas sviatku dňa Rómov organizovala prvé ochutnávky rómskych jedál v Hnúšti, ako aj kultúrne podujatia k tomuto dňu či prvé rómske plesy v meste.

So svojim folklórnym súborom s názvom Šukar Čhaja sa spájala s folkloristami na slovo vzatými. Spomína, že precestovala rôzne festivaly na Slovensku či už v Snine, Banskej Bystrici, Zlatých Klasoch, Rimavskej Sobote a iných miestach, kde súbor úspešne reprezentoval rómsku kultúru, umenie, ako aj mesto Hnúšťa. „V súbore Šukar Čhaja sa vystriedalo niekoľko generácií a dnes už pravnúčatá pokračujú ďalej,“ priblížila a tým, že súboristi sa dokonca dostali aj do hudobného klipu rómskej hviezdy speváka Jána Riga.

Marta Demeová pracovala na rôznych pozíciách ako robotníčka v miestnom závode SLZ- vo výrobe plastickej gumy. Neskôr bola nezamestnaná a potom pôsobila v rôznych iných občianskych združeniach ako administratívna pracovníčka. Bola aj terénnou pracovníčkou pod Mestským úradom v Hnúšti a od roku 2019 začala pracovať ako komunitná pracovníčka, nakoľko táto pozícia bola podľa nej veľmi ťažko obsaditeľná, keďže komunitu poznať a vedieť s ňou pracovať dokáže málokto.

Dobrovoľníci z Hnúšte si odniesli ocenenie Srdce na dlani

Už 17 rokov sa organizácia Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií snaží dať priestor a ukázať ľudí, ktorí sa aktívne venujú dobrovoľníctvu a dávajú svoje srdce na dlani ľudom a aktivitám, ktorí to potrebujú a to nezištne bez nároku za odmenu. V roku 2023 prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 346 platných nominácií, z toho 37 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení bolo v Banskobystrickom kraji.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Marta Demeová,

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“