Rodičia a deviataci, máte už program na Mikuláša? Obchodná akadémia v R. Sobote pre vás pripravuje DOD

  • Čo sa bude diať?

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote otvorí 6. decembra svoje brány a ukáže všetkým, prečo je moderná, tradičná a že drží krok s výzvami meniacej sa spoločnosti.

  • Čo ponúkame?

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia s vyučujúcim jazykom slovenským a maďarským. Naši žiaci získajú nové vedomosti potrebné do života v oblasti ekonómie, účtovníctva, administratívy a korešpondencie.

  • Čo máme, čo iní nie?

Vyučovanie tvorí teoretická aj praktická príprava na budúce povolanie. V rámci praktickej prípravy sa žiaci učia predmety ako cvičná firma, marketing, finančné praktikum, ekonomické cvičenia, podnikanie v praxi, jazykovú obchodnú prípravu v anglickom jazyku a mnohé ďalšie

Už počas štúdia máte možnosť získať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie.

  • Čo nové sa zaviedlo v posledných rokoch?

Systém duálneho vzdelávanie – žiačky a žiaci vykonávajú odbornú prax priamo na pracovisku zamestnávateľa.

  • Čo ďalej po strednej škole?

Absolventi nájdu uplatnenie vo verejnom aj súkromnom sektore v pracovných pozíciách ekonóm, účtovník, mzdový referent, obchodný zástupca, referent v štátnej správe a samospráve, asistent, personalista, manažér strednej úrovne, alebo sa môžu uplatniť ako samostatní podnikatelia. Môžu sa zamestnať v bankách, vo firmách, na úradoch.

  • Prečo obchodná akadémia?

Mnohí rodičia boli kedysi žiakmi našej školy a dnes už školu navštevujú ich deti. Rozdiel ale pociťujú všetci v tom, že neustále modernizujeme nielen výučbu, ale aj priestory tak, aby sa učitelia a žiaci cítili v škole dobre a dosahovali čo najlepšie výsledky.

Sledujte nás na www.obchars.sk a na sociálnych sieťach FB: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Instagram: obchodna_akademia_rs

Zdroj: Sponzorovaný článok, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota