Zariadenie pre seniorov v Hnúšti chcú postaviť v dvoch budovách

Zariadenie pre seniorov v Hrnčiarskej Vsi má byť vzorom pre ďalšiu výstavbu v Hnúšti

Pôvodný plán postaviť v Hnúšti jednu budovu domova dôchodcov pre 40 klientov sa zmenil. Po zmenách podmienok a parametrov zo strany štátu investor prehodnotil svoj zámer. Aby bol zrealizovateľný, prichádza s možnosťou výstavby dvoch budov. Kapacita jedného zariadenia pre seniorov má tak byť 12 klientov. Informáciu pre vobraze.sk potvrdil zástupca investora zo spoločnosti Schmitlpharm Dušan Udvardy.

„Sme pred podaním projektu cez Plán obnovy. Doťahujeme len drobné administratívne veci. Na zastupiteľstve sme o tom poslancov informovali. Bol aj schválený postup v prvom kroku,“ povedal Udvardy. Podľa jeho slov zámer výstavby musí aktuálne splniť prísnejšie kritériá, ako boli pôvodne, keď plánovali postaviť zariadenie pre 40 klientov. Výstavbu zariadenia pre seniorov vedia zhodou okolností zrealizovať pri objekte budúcej záchrannej službe. „Budeme sa s nimi koordinovať. Záchranná služba má vyrásť medzi dvomi našimi stavbami. Toto nám práve umožňuje, aby sme mohli postaviť takto dve budovy, nakoľko medzi nimi má byť postavená infraštruktúra,“ vysvetlil Udvardy s tým, že to majú už odkonzultované s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

Zariadenia pre seniorov majú byť postavené v lokalite pri parčíku pri mestskej časti Kolónia. Nebude tak priamo pri Hlavnej ulici. „Čakáme na zmluvu o budúcej zmluve. Ak prejde odsúhlasenie projektu, tak musíme odkúpiť pozemok a zapísať ho do katastra. S mestom sme to odkomunikovali a ak by aj náhodou projekt neprešiel, tak pozemky zostávajú mestu,“ dodal. Projekt má byť podľa Udvardyho rovnaký ako so zariadeniami v Hrnčiarskej Vsi. „To bolo už v tej dobe postavené tak, že spĺňa aj aktuálne stanovené parametre. Len ho mierne vylepšíme,“ dodal. Projekt chcú podať ešte tento rok.

Zámer tejto výstavby mali na stole aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli oboznámení s postupom. Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Hnúšti Katarína Moncoľová je naklonená takejto podobe dvoch zariadení pre seniorov komunitného typu. „Som tomu nesmierne rada, že sa počty znížia a rozdelia do dvoch budov, lebo 40 klientov v jednej budove je maximum, kde sa dá dodržiavať kvalita individuálneho prístupu,“ povedala pre vobraze.sk Moncoľová, ktorá je šéfkou komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie pri MsZ. Ako ďalej spomenula, takéto zariadenie je potrebné v Hnúšti aj do budúcna. „Je veľký dopyt po takýchto službách, hlavne ak by aj niekto z Hnúšte potreboval časom takéto zariadenie, aby nemusel opustiť mesto, lebo aj to vplýva na to, ako sa senior cíti. Takto ich skôr môžu prísť navštíviť aj rodina či známi,“ dodala.

Zámer výstavby zariadenia mala spoločnosť Schmitlpharm aj v Hnúšti, kde ešte v roku 2020 podpísali memorandum o spolupráci. V tej dobe bolo však v pláne jedno zariadenie s kapacitou 40 klientov a vytvorenie okolo 20 pracovných miest, ale k tomu zatiaľ nedošlo. Spomínaná spoločnosť prevádzkuje od minulého roku v obci Hrnčiarska Ves dve zariadenia pre seniorov s kapacitou po 12 klientov.

Zdroj: vobraze.sk