Lekárka Andrea Baníková z Poltára sa uchádza o dôveru na kandidátke KDH: Mojou prioritou je zdravotníctvo a regionálny rozvoj

MUDr. Andrea Baníková, 57- ročná, Poltár, kandidátka KDH, ktoré má č. 23

Lekárka – internistka, kardiologička Andrea Baníková sa narodila 14. 5. 1966 v Bratislave. V roku 1990 ukončila štúdium na LF UK v Martine. Počas svojho profesijného života sa venuje diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení, neinvazívnej funkčnej diagnostike v kardiológii a preventívnej kardiológii. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti v odbore kardiológia na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Andrea Baníková aktívne pracuje v Regionálnej lekárskej komore v Banskej Bystrici, aktívna členka viacerých odborných spoločností, členka Slovenskej a Európskej kardiologickej spoločnosti. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje za KDH, ktoré má číslo 23.

Prečo kandidujem ?
Vstup do parlamentnej politiky považujem za veľkú výzvu. Žijem v Banskobystrickom kraji a vnímam priepastné rozdiely v sociálno- ekonomickej situácii obyvateľov na juhu BBSK a inými regiónmi. Okresy na juhu BBSK patria stále medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Chýbajú diaľnice, pracovné príležitosti, veľkí investori. Vyostrujú sa problémy a sociálna neistota marginalizovaných skupín. Žiadna vláda doteraz nemala snahu reálne riešiť problémy našich obyvateľov. Je čas , aby sa aj obyvatelia BBSK mali lepšie. V programe KDH prinášame ekonomické aj sociálne riešenia pre zlepšenie životných podmienok v regiónoch, pretože práve regióny a regionálny rozvoj sú jednou z priorít KDH.

Naše zdravotníctvo potrebuje skutočnú reformu. Tretie volebné obdobie som poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Poltár a v tomto volebnom období aj predsedníčkou zdravotníckej komisie. Už niekoľko rokov klopeme na dvere ministerstva zdravotníctva a Národnej rady SR s požiadavkou systémovej zmeny v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Žiadame presun kompetencií v tvorbe siete ambulantných zariadení na vyššie územné celky. Zatiaľ však vidíme len nesystémové, nekoncepčné kroky ministerstva zdravotníctva, vedúce k reálnemu poklesu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.

Mojou prioritou je udržateľné financovanie, dôstojné pracovné podmienky a kvalitné vzdelávanie pre lekárov a sestry v ambulanciách tak, aby bola práca v ambulanciách pre mladých lekárov atraktívna. KDH prináša koncepčné riešenia pre kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť – pre dôstojný život od narodenia po prirodzenú smrť pre každého obyvateľa na Slovensku.

Každý, kto ma pozná, vie , že medicínu vnímam ako poslanie a politiku ako službu . Slovenská politika potrebuje slušnú konzervatívnu stranu a hodnoty, ktorých je KDH reprezentantom.

Drahí priatelia, rozhodujete o svojej budúcnosti, preto nepremrhajte príležitosť a príďte 30.9. 2023 voliť. Občania Banskobystrického kraja si zaslúžia mať sa lepšie a ja sa budem snažiť čo najlepšie naplniť svoj mandát.
MUDr. Andrea Baníková – kandidátka číslo 15 na kandidátnej listine KDH

Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 00586846

Zdroj: PR článok, Andrea Baníková

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.