Vo FS Kokavan nastala zmena. Blahutu vystriedal vo funkcii umeleckého vedúceho Slovenčák

Jaroslav Slovenčák

Folklórny súbor Kokavan si od čias svojej existencie prešiel mnohými zmenami, ktoré sa týkali hlavne vedúcich pracovníkov. Avšak spoločným cieľom každého z nich bola udržateľnosť folklórneho zoskupenia, ktoré bolo od svojich počiatkov pýchou obce Kokava nad Rimavicou.

Krásy kokavského folklóru naberali na popularite nielen u domácich divákov, ale aj v iných regiónoch Slovenska a zahraničí. Vo vedení súboru sa vystriedalo niekoľko kokavských rodákov a každý zanechal po sebe kus dobre vykonanej práce, na ktorú radi spomínajú všetci odslúžilí členovia súboru.

Od nového roka 2024 nastala zmena vo vedení FS Kokavan. Po 24 rokoch pôsobenia vo funkcii umeleckého vedúceho Ján Blahuta odovzdal vedenie svojmu tanečnému kolegovi Jaroslavovi Slovenčákovi.

Jaroslav sa venoval ľudovému tancu od útleho detstva. Začínal v DFS Kokavan a pokračoval v mládežníckom FS Kokavan ako tanečník a sólista. Láska k folklóru mu priniesla lásku aj v osobnom živote, keď v súbore spoznal aj svoju životnú partnerku. Spoločne sa tak pretancovali k založeniu si rodiny a k láske k folklórnym tradíciám vedú aj svoje deti.

Keď je raz niekto folklorista, je ním celý život. Bez ohľadu na to, v akej pozícii folklórneho života sa nachádza. Každý tanečník, spevák, hudobník, choreograf či vedúci súboru má v sebe bezhraničnú lásku k ľudovému umeniu a aj keď sa jeho aktívna činnosť raz skončí, v srdci je láska k folklóru zakorenená navždy.

Jankovi Blahutovi ďakujeme za naozaj dlhé a chvályhodné účinkovanie nielen vo funkcii vedúceho FS Kokavan, ale aj ako spevákovi, choreografovi a ľudovému výrobcovi, ktorého šikovné ruky vytvorili mnoho krásnych ľudových výrobkov.

Novému vedúcemu súboru Jarkovi Slovenčákovi prajeme veľa trpezlivosti a odhodlania pri práci s mladým kolektívom tanečníkov. Nech sa jeho vízie smerovania súboru naplnia a nech sa mu darí vychovávať ďalšiu generáciu folkloristov, ktorí budú naďalej udržiavať tradície kokavského folklóru.

Zdroj: Blanka Harasimová, vedúca MKS Kokava nad Rimavicou