Klimatické jazierko na SOŠOS prišla pozrieť návšteva až z Nórska

Nové klimatické jazierko na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote prišla pozrieť návšteva až z Nórska. Dokončili ho tento rok za sumu viac ako 40 tis. eur. Jazierko skrášlilo areál školy, slúži k vzdelávaniu a má povzbudiť študentov, aby sa starali o životné prostredie, klímu, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Financovaný je predovšetkým z Nórskeho finančného mechanizmu.

Projekt Klimatickej záhrady prezentovali na škole 7. novembra členom Výboru pre spoluprácu. Návštevy projektu sa zúčastnilo 16 účastníkov vrátane zástupcov programových partnerov donorov z Nórskeho kráľovstva a zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave. O výstavbe Klimatickej záhrady podrobne porozprával aj zástupca realizátora tvrdých opatrení v exteriéri, konateľ firmy DRYADA.

V súvislosti s predstavením projektu projektová manažérka Ing. Monika Brezovická, lektorka Mgr. Anna Pintová a zástupkyňa žiakov Gabriela Haranzová stručne odprezentovali projekt, jeho ciele, aktivity, reakcie cieľových skupín a spôsob spolupráce s bilaterálnym partnerom. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia školy a riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka, ako aj finančná manažérka projektu Jarmila Bocmanová.

Prvé vonkajšie práce sa začali koncom júna 2021

Verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené a zmluva podpísaná, vonkajšie práce začala realizovať spoločnosť DRYADA pred rokom a boli ukončené v apríli. V rámci tejto aktivity boli vytvorené a upravené učebné osnovy predmetu trvalo udržateľný život v praxi a krúžku pod názvom zmierňovanie dopadov klimatických zmien v praxi.

Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške viac ako 33 tis eur. Zo štátneho rozpočtu prispelo ministerstvo životného prostredia sumou približne 5 800 eur a projekt tiež spolufinancoval Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 2 000 eur.

Súčasťou záhrady sú vyvýšené záhony so samozavlažovaním dažďovou vodou bylinkovej záhradky a pocitového chodníčka. Vďaka dažďovému jazierku sa šetrí pitná voda. Vysadených bolo niekoľko stromov, kríkov, byliniek, pôdopokryvných rastlín a ďalších rastlín, ktorí zvyšujú podiel zelene a redukujkú zraniteľnosť pôdy voči dlhodobým obdobiam sucha. Študenti sa prostredníctvom tvorby kompostu učia ako vybudovať kompostéry a starať sa o ne a ako redukovať odpad zo záhrad a kuchýň použitím kompostérov a ako využiť skompostovaný materiál. Biodiverzita je podporená pomocou hmyzieho domčeka.

Študenti a učitelia sa starajú o Klimatickú záhradu, využívajú vonkajšiu učebňu na rôzne hodiny a zeleninu, kvety, bylinky a ovocie používajú počas svojich hodín technológie prípravy pokrmov a barmanského kurzu. Projekt plánuje dosiahnuť klimaticky šetrné správanie medzi ľuďmi, ktorí zažili vzdelávací proces v Klimatickej záhrade. Povzbudiť ich, aby sa starali o životné prostredie, klímu, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Toto správanie sa zmení po tom, čo sa účastník stane súčasťou tohto projektu a po zapojení sa do vzdelávacieho a praktického konceptu klimatickej záhrady si ľudia uvedomia kontext, ako môžeme prispieť a zlepšiť veci v tejto oblasti. Vzdelávanie by malo byť prvým krokom, ktorý nám ukáže, ako môžu zmeny v životnom štýle a vzorcoch správania prispieť k tak veľkej zmene v našom živote a životnom prostredí. Projekt je zameraný aj na rómsku menšinu.

Zdroj: SOŠOS, Sponzorovaný článok