V R. Sobote pribudne detské ihrisko za takmer 100 000 eur

Na Ulici I. Hatvaniho v Rimavskej Sobote prebieha výstavba inkluzívneho detského ihriska RODINKA. V susedstve materskej školy má byť zrealizované do konca augusta. „Hlavný projekt ihriska musí tvoriť celkovo jedenásť prvkov, z toho tri sú povinné (pieskovisko, kolotoč a inkluzívna hojdačka – hniezdo), určené deťom so zdravotným znevýhodnením. V Rimavskej Sobote budú tieto prvky: pieskovisko – čln, kolotoč, hojdačka – hniezdo, altánok, veľká loď Nina, malá loď Pinta, reťazové hojdačky pre štyri deti, fitdráha, infotabuľa, lavička a odpadkový kôš,“ uviedol pre vobraze.sk tlačový odbor ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Areál má byť oddychovou zónou pre všetkých členov rodiny. Zhotoviteľom výstavby je spoločnosť Veríme v Zábavu z Trenčína. Celková cena za zhotovenie diela predstavuje podľa zmluvy s DPH sumu 99 775 eur. Je v nej zahrnutý aj chodník zo zámkovej dlažby.

Mestu Rimavská Sobota bola schválená dotácia od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 50 000 eur „za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“. „Výška dotácie pre jedného žiadateľa je maximálne 50 000 eur,“ dodal tlačový odbor rezortu. Pôjdu naň aj financie z rozpočtu mesta.

Inkluzívne detské ihrisko RODINKA malo byť vybudované v R. Sobote už vlani do konca augusta. Spoločnosť Flora Servis Group z Myjavy však s jeho realizáciou nezačala. Cena za dielo bola podľa zmluvy s DPH 54 979,63 eur. „Vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ do termínu ukončenia ani nezačal s výstavbou aj napriek viacerým rokovaniam a urgenciám, v zmysle zmluvných ustanovení mesto Rimavská Sobota odstúpilo od zmluvy a uzavrelo s dodávateľom dohodu o ukončení zmluvy dňom 26.10.2022. Následne bolo požiadané MPSVR SR o predĺženie termínu realizácie stavby do roku 2023, čo bolo odsúhlasené,“ uviedol prednosta mestského úradu Štefan Szántó v odpovedi na interpeláciu poslanca Romana Vaľa. Na zákazku sa tak uskutočnilo nové verejné obstarávanie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo dotáciu na výstavbu detských ihrísk aj ďalším mestám i obciam v okrese Rimavská Sobota. Konkretizovalo, že sa to týka Hnúšte, Tisovca, Gemerského Jablonca, Hajnáčky i Klenovca. „V okrese Revúca schválilo MPSVR SR dotácie na výstavbu ihrísk pre Lubeník a Revúcu. V okrese Poltár sme schválili dotácie pre Poltár, Uhorské a Cinobaňu. V okrese Lučenec sú to dotácie pre Lučenec, Buzitku, Fiľakovské Kováče, Rapovce, Šiatorskú Bukovinku a Trebeľovce,“ informoval tlačový odbor rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: vobraze.sk