V novej nemocnici majú prvého pacienta po mozgovej príhode

špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala v Číži

V novej špecializovanej nemocnici FBLR sv. Michala v Číži majú prvého pacienta po mozgovej príhode. Budúci týždeň očakávajú ďalších. Čaká ich veľa dní rehabilitačnej starostlivosti na ceste k zlepšeniu zdravotného stavu. Ako pre vobraze.sk priblížil riaditeľ nemocnice Michal Fajin, zameriavajú sa na príhody v subakútnom štádiu. Služby im poskytujú v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Nemocnica má kapacitu 100 lôžok a o pacientov sa stará kvalifikovaný zdravotnícky personál. Zriadená bola v pôvodnej budove detského liečebného domu, v areáli kúpeľov a je po rekonštrukcii. Primárom je Jozef Hudec. Zriaďovateľom nemocnice je spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Podľa Michala Fajina bolo vytvorených 30 pracovných miest, čo je v rámci okresu pozoruhodné.

špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala v Číži

„Momentálne má nemocnica podpísanú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ale rokuje sa v tejto veci aj s ostatnými poisťovňami,“ priblížil a dodal, že hospitalizáciu hradí zdravotná poisťovňa v trvaní 49 dní. Počas pobytu je pacientom poskytovaná diétna poradňa aj predpis kompenzačných pomôcok. Denne ich čaká niekoľko procedúr, pričom včasná starostlivosť je rozhodujúca pre zmiernenie trvalých následkov.

Na hospitalizáciu do nemocnice môže pacienta objednať obvodný, alebo ošetrujúci lekár priamo z nemocnice. Po ukončení hospitalizácie v  nemocnici je možnosť  pokračovania rehabilitácie v  kúpeľnom zariadení PJK Číž v trvaní štyroch týždňov. Takýto komplexný prístup k rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku úplne nový.

špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala v Číži

Cievne mozgové príhody sú podľa informácií poisťovne Dôvera treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách, teda hneď po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. V roku 2019 na Slovensku postihli takmer 13-tisíc ľudí, pričom do jedného roka od porážky až štvrtina z nich zomrela. Tretina pacientov má trvalé následky. Práve im dokáže včasná kvalitná neurorehabilitácia predísť alebo aspoň zmierniť stupeň postihnutia.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Maskmedia, Špecializovaná nemocnica FBLR sv.Michala