Vzniklo nové centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve

Spolu viac ako 1,1 milióna eur z dvoch projektov sa podarilo získať Strednej odbornej škole – Szakkӧzépiskola Fiľakovo. Z nich kompletne vynovila dielne praktického vyučovania, ktoré dnes slávnostne otvorili. Žiaci sa tak môžu vzdelávať na špičkových strojoch a získať lepšie uplatnenie v praxi.

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja vzdeláva žiakov zo spádovej oblasti okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca a čiastočne južná časť okresu Rožňava. Od svojho vzniku až do súčasnosti sa škola zamerala na klasické strojárske, elektrotechnické a stolárske profesie, o ktoré je neustály záujem zo strany priemyslu.

Špičkové dielne majú k dispozícii takmer dve stovky žiakov strojárskych a technických odborov. Ich V rámci projektu „Vytvorenie/dobudovanie Regionálnych centier vzdelávania a zriadenie Tréningových centier“ sa škole podarilo z prostriedkov Úradu vlády SR získať 304 920 eur.

Z nich zrekonštruovala stolárske dielne a autodielňu, kde pribudol napríklad sústruh na drevo, širokopásmová brúska a formátovacia píla či kompletný pneuservis. „Som veľmi rád, že naše stredné školy nespia, ale aktívne pristupujú k modernizácii svojho praktického vyučovania. Ich absolventi tak získavajú prax na moderných strojoch, ktoré sa reálne používajú v súčasných závodoch a dokážu tak omnoho jednoduchšie získať zamestnanie. Teším sa z úspechu fiľakovskej školy a želám si, aby produkovala absolventov, ktorí si dokážu nájsť prácu v našom kraji a nebudú tak musieť opúšťať svoje rodiny,“ povedal počas dnešného slávnostného otvorenia dielní predseda BBSK Ján Lunter.

„Z finančných prostriedkov z IROP sme realizovali projekt s názvom „Budúcnosť odborného školstva je v modernizácií a v kvalite materiálno – technického vybavenia“ v sume 846 899,56 eur. Podarilo sa nám zmodernizovať zváračskú školu a vybaviť ju špičkovými strojmi. Všetky ručné pracoviská dostali nové pracovné stoly so zverákom a kompletné vybavenie na  ručné spracovanie kovov. Do kovoobrobne sme zabezpečili 4 CNC produktívne stroje. Získali sme tiež pracoviská pre tímovú spoluprácu pre elektromechanikov a jemných mechanikov s kompletným vybavením,“ povedal riaditeľ školy Attila Varga.

Škola tiež zriadila novú učebňu pre programovanie CNC strojov, pre žiakov elektrotechniky 1. – 3. ročníka zabezpečila 33 elektro-učebníc so základmi hydrauliky a pneumatiky (mechatroniky) v dielni elektrotechniky.

„V starej dielni elektrotechniky a počítačových sietí sme inštalovali špeciálnu frézu na výrobu plošných spojov. Dielňu mechatroniky a automatizačnej techniky sme rozšírili o pneumatiku a hydrauliku – učivo je spracované v elektronických knižkách. Na skladovanie príslušenstva k strojom sme zabezpečili automatický sklad s úložnou plochou 105 metrov štvorcových a všetky dielne prešli rekonštrukciou podlahy. Tieto investície výrazne posunuli úroveň vzdelávania na našej škole a aj vďaka nim a duálnemu vzdelávaniu sa naša škola stala od 12. mája tohto roku Centrom odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve a automatizačnej technike,“ doplnil riaditeľ školy.

„Škola vzdeláva žiakov pre potreby regiónu a na rozdiel od iných škôl v okrese a okolí sa v minulosti nepreorientovala na vzdelávanie v službách. V snahe poskytnúť odborné vzdelanie a lepšiu budúcnosť aj deťom z vylúčených komunít, umožňuje svojim žiakom po nástupe aj ukončenie základného vzdelania a následné získanie odbornosti v niektorom z učebných odborov,“ uzavrel riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK Miroslav Martiš.

Zdroj: vobraze.sk, BBSK, FOTO: BBSK