V R. Sobote pribudlo Regionálne centrum kariéry. Navštívil ho minister školstva

Regionálne centrum kariéry - Rimavská Sobota
Zľava: raditeľka odboru reformy vzdelávania BBSK Mária Vydrová, predseda BBSK Ján Lunter, minister školstva, vedy a výskumu Branislav Gröhling

Regionálne centrá kariéry, ktoré boli chýbajúcim článkom prepájajúcim základné školy, stredné školy a zamestnávateľov, už fungujú vo všetkých trinástich okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja. Minister školstva Branislav Gröhling dnes navštívil priestory centra v Rimavskej Sobote a diskutoval s ich pracovníkmi z viacerých okresov.

Takmer 6,5 milióna eur z európskych zdrojov sa podarilo Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) získať prostredníctvom ministerstva školstva na projekt, ktorého hlavným cieľom je prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce.

V rámci neho vznikol na Úrade BBSK úplne nový Odbor reformy vzdelávania, pod ktorý spadá aj trinásť Regionálnych centier kariéry. Tie sú článkom, ktorý doposiaľ chýbal pri prepájaní základných škôl, stredných škôl a zamestnávateľov.

„Tento projekt je výnimočný hneď z niekoľkých dôvodov. Náš kraj sa do neho pustil ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku. Úplne nový odbor, ktorý u nás vznikol, poskytuje metodickú a marketingovú podporu pre osem pilotných stredných škôl, ktorých vzdelávacie programy nastaví tak, aby čo najlepšie korešpondovali s potrebami zamestnávateľov a trhu práce a stali sa atraktívnymi aj pre študentov. Po tejto pilotnej fáze by sme radi takto nastavili a transformovali aj naše ostatné školy,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Regionálne centrum kariéry - Rimavská Sobota
Minister školstva Branislav Gröhling dnes navštívil priestory centra v Rimavskej Sobote a diskutoval s ich pracovníkmi z viacerých okresov.

Najväčším prínosom Regionálnych centier kariéry je na jednej strane práca s kariérovými poradcami na základných školách – a prostredníctvom nich so samotnými žiakmi tak, aby títo dostali ucelené a aktuálne informácie o konkrétnych školách, odboroch a budúcom uplatnení – jednoducho povedané, aby už deti na základnej škole vedeli, aké sú ich možnosti uplatniť sa na trhu práce, ak si zvolia štúdium konkrétneho odboru.

„Rovnako dôležitá je práca so zamestnávateľmi – pracovníci centier ich priamo kontaktujú, vysvetľujú im výhody vstupu do duálneho vzdelávania a zisťujú ich potreby. Tie následne posúvajú stredným školám, aby na ne vedeli reagovať – napríklad aj úpravou svojho vzdelávacieho programu či vytvorením nových odborov,“ doplnil Ján Lunter s tým, že je to kľúčový krok k tomu, aby naše strené školy vychovávali absolventov pre trh práce a nie pre úrady práce.

Regionálne centrum kariéry - Rimavská Sobota

Aktivity kraja dnes priamo v Rimavskej Sobote ocenil aj minister školstva, vedy a výskumu Branislav Gröhling.„Duálne vzdelávanie a podpora odborných škôl sú dlhodobo mojou témou. Som veľmi rád, že BBSK sa ujal iniciatívy a sprofesionalizoval celý pohľad či už na duálne vzdelávanie alebo kariérové poradenstvo. Bol by som veľmi rád, keby sme nárokovateľnosť pozícii kariérových poradcov mohli rozšíriť na všetky školy, aby sme takýmto spôsobom pomáhali mladým ľudom si určiť svoje budúce životné smerovanie a povolanie,“ povedal minister školstva.

Regionálne centrá kariéry fungujú v každom okresnom meste, kontakty na ich pracovníkov a aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované na sociálnej sieti a rovnako sú súčasťou webovej stránky idemnastrednu.sk.

Zdroj: Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie tlačová správa BBSK, (red. upravené), foto: vobraze.sk