Obyvateľov R. Soboty čaká v piatok rozsiahlejšia odstávka elektriny

Niekoľkohodinové obmedzenie je nevyhnutnou prevenciou porúch a následných nečakaných výpadkov.

Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) naplánovali počas tohto týždňa dve rozsiahlejšie odstávky elektriny. Dokopy ich pocíti viac ako tisíc odberných miest.

Prvá odstávka sa uskutoční v stredu 2. marca v kysuckej obci Nová Bystrica v okrese Čadca. V čase od 7:30 do 16:30 zostane bez prúdu približne 650 domácností. Dôvodom bude oprava vzdušného vedenia vysokého napätia a výrub vegetácie v jeho ochrannom pásme.

Ďalšia výrazná odstávka elektriny prebehne v piatok 4. marca v meste Rimavská Sobota. V čase od 7:30 do 16:30 prerušia energetici distribúciu pre 580 odberných miest. Týka sa to ulíc P. Hostinského a Sídlisko Rimava. Obmedzenie odberateľov je nevyhnutné kvôli revízii trafostanice. Ide o pravidelnú a preventívnu kontrolu zariadenia. Vďaka nej dokáže distribútor udržať elektrickú sieť v spoľahlivej a bezpečnej prevádzke bez porúch a následných výpadkov elektriny.

Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako o 16.30.

Stredoslovenská distribučná žiada dotknutých odberateľov o prípravu na obmedzenie a tiež o trpezlivosť. Zoznam všetkých zasiahnutých odberných miest je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.ssd.sk v časti plánované odstávky. Odberatelia sa tu môžu aj bezplatne zaregistrovať na odber SMS správ alebo e-mailov o všetkých plánovaných odstávkach na ich odberných miestach v niekoľkotýždňovom predstihu.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Výpadky elektriny sa dotýkajú už aj zdravia a života ľudí

Zdroj: Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie, tlačová správa SSD