V Hrachove si pripomenuli dvesté výročie narodenia rodáka Sama Vozára

V piatok 28. apríla si v obci Hrachovo a v miestnej základnej škole spomenuli na rodáka, štúrovca Sama Vozára (3.4.1823 – 5.12.1850). Tento rok je 200 rokov od jeho narodenia. V obci je po ňom pomenovaná základná škola a nachádza sa tu aj jeho rodný dom. Názov Základná škola Sama Vozára nesie od roku 2000, kedy jej ho udelilo ministerstvo školstva.

Tohto mladého štúrovského básnika, publicistu a prekladateľa si v škole pripomínajú každý rok literárnou súťažou vlastnej tvorby „O Vozárovo zlaté pero“. V tomto školskom roku sa uskutočnil 21. ročník.

Slávnostná akadémia sa uskutočnila v kultúrnom dome. Medzi pozvanými hosťami nechýbali zástupcovia Matice slovenskej z Martina, tiež riaditeľka Domu Matice slovenskej  Rimavská Sobota Ingrid Šulková, riaditelia okolitých základných škôl, starostovia obcí regiónu, bývalí zamestnanci školy a ďalší.

Celá akadémia sa niesla v dôstojnej atmosfére. Žiaci školy a materskej školy vystúpili s ľudovými tancami, spevmi i hrami na lúke. Nechýbali najdôležitejšie informácie zo života a tvorby Sama Vozára. Starší žiaci recitovali výber z jeho tvorby. Oživením bola dramatizácia ,,Zamĺknutá básnická lýra Sama Vozára“, v ktorej sa Samo Vozár predstavil sám. Postavu Sama Vozára stvárnil Peter Schvantner, tajomník Matice slovenskej v Martine.
V závere sa odprezentovala škola aktivitami, do ktorých sa dlhodobo zapája.

Po skončení slávnostnej akadémie sa všetci presunuli k rodnému domu Sama Vozára, kde predstavitelia Matice slovenskej položili pamätný veniec. Potom nasledovala prehliadka školy, v rámci ktorej pozvaní hostia navštívili reinštalovanú izbu Sama Vozára. Následne pokračovalo neformálne stretnutie na recepcii v jedálni ZŠ s MŠ Sama Vozára.

Zdroj: ZŠ Sama Vozára hrachovo