Riaditeľka Kovácsová z Hajnáčky šéfuje škole posledný rok. Ocenili jej prácu

Prácu učiteľa berie ako poslanie, o inej profesii preto ani neuvažovala. Riaditeľkou Základnej a materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Hajnáčke je približne dvadsať rokov. Idu Kovácsovú (62) ocenili na sneme Združenia miest a obcí Gemera a Malohont vo Veľkých Teriakovciach. Ocenenie prevzal starosta obce Hajnáčka Ivan Poprocký, nakoľko si ho kvôli zdravotným problémom nemohla prevziať riaditeľka osobne. ,,Bolo to pre mňa veľmi veľké potešenie, že ma takto pán starosta poctil. Vďaka patrí jemu, ale aj mojim kolegyniam, bez ktorých by som to ocenenie nezískala. Je to ocenenie nielen moje, ale celého kolektívu,“ povedala pre vobraze.sk riaditeľka Kovácsová. V základnej i materskej škole majú vyše 40 detí.

Tým, že mala odjakživa pozitívny vzťah k deťom, voľba povolania prirodzene padla na učiteľstvo. Z rodiny sa touto cestou vydal aj jej mladší brat, ktorého toto povolanie tiež veľmi zaujímalo. Kovácsová sa učeniu venuje už dlhých 40 rokov. Svoju učiteľskú prax odštartovala, ako učiteľka v materskej škole. Neskôr sa však presunula na základnú školu, keďže vždy bolo jej snom učiť staršie deti. Momentálne vyučuje na prvom stupni, kde kvôli nízkemu počtu žiakov fungujú vo forme spojených tried. ,,Keď sa opýtam detí na ich obľúbený predmet, jednoznačne odvetia matematika,“ hovorí hrdo riaditeľka, ktorá zároveň dodáva, že kladným vzťahom k matematike si deti precvičujú aj logické myslenie. Menej obľúbeným predmetom je pre deti na základnej škole v Hajnáčke slovenský jazyk. Pripisuje to predovšetkým komplikovane spracovaným učebniciam, z ktorých sa deti učia a sú pre nich ťažšie na pochopenie.

Rodáčka zo Šuríc vo voľnom čase rada číta knihy a venuje sa svojej záhradke. Má veľmi rada aj chvíle so svojimi štyrmi malými vnúčatami, s ktorými už zanedlho bude tráviť viac času na zaslúženom dôchodku. Aj keď nikdy nerozmýšľala nad tým, že by robila niečo iné ako učiteľstvo, na dôchodok sa teší. Dôvodom je aj fakt, že práca riaditeľky je veľmi náročná, a preto túto funkciu bude vykonávať už len do konca tohto školského roka. 

Svoju prácu berie ako poslanie a zároveň má odkaz pre mladých ľudí, ktorí zvažujú povolanie učiteľa. ,,Za učiteľa môže ísť len človek, ktorý pociťuje lásku k deťom,“ hovorí Kovácsová, ktorá vyzdvihuje fakt, že deti je potrebné najprv vychovávať a potom vzdelávať.

Zdroj: vobraze.sk

Na sneme Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu ocenili šiestich pedagógov + foto a video