Na Gymnáziu M. Kukučína v Revúcej je možné študovať už len v štvorročnej forme

ilustračné foto

Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej navštevuje v prebiehajúcom školskom roku 98 žiakov. Pre vobraze.sk to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. „V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je toto číslo nižšie,“ doplnila s tým, že v súčasnosti je možné študovať na tomto gymnáziu už len v štvorročnej forme. „Súvisí to ako s nepriaznivým demografickým vývojom v regióne, tak aj so znížením normatívu pre prvé štyri ročníky osemročných gymnázií,“ ozrejmila.

Podľa jej vyjadrenia má zo sociálnych faktorov na školu najsilnejší vplyv práve spomínaný demografický vývoj v regióne Revúcej. „Už niekoľko rokov pozorujeme znižovanie počtu žiakov, ktorí sa hlásia na školy. Tento vývoj bude, žiaľ, aj v nasledujúcich pár rokoch. Ďalším dôvodom nižšieho záujmu žiakov o školu je fakt, že žiaci 9. ročníkov ZŠ vo veľkej miere odchádzajú do iných regiónov. Aj na absolventoch tejto školy, ktorí skončia VŠ, badať snahu odísť z regiónu za lepšími pracovnými príležitosťami, čo nemá pozitívny vplyv na rozvoj a pozdvihnutie mesta,“ priblížila Lenka Štepáneková a pokračovala: „Taktiež stúpa počet detí z málo podnetného prostredia, ktoré nedosahujú potrebné výsledky pre štúdium na gymnáziu, spolu s nezamestnanosťou to môže mať vplyv na preferovanie odborného školstva pred všeobecným.“

Hovorkyňa BBSK uviedla, že v aktuálnom školskom roku otvorili na Gymnáziu M. Kukučína od septembra jednu triedu prvého ročníka štvorročnej formy štúdia. „Škola má všetky ročníky štvorročného štúdia,“ poznamenala. Ako Štepáneková dodala, vzdelávanie v osemročnej forme štúdia prebieha len v dvoch ročníkoch – v sexte a oktáve, čo je maturitný ročník.

Ešte pred pár rokmi mohli študenti navštevovať bývalé Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej. V aktuálnom školskom roku je menej gymnázií v regióne. Medzi bývalé sa totiž zaradilo Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti.

Zdroj: vobraze.sk, foto: FB Gymnázium M. Kukučína.