Mladí umelci navštevujú konzervatórium v R. Sobote. Pre začiatok boli v Národnom divadle Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Školskej ulici v Rimavskej Sobote odštartovalo ôsmy školský rok. Pôsobia v prenajatej mestskej budove a do R. Soboty sa presťahovali z Hnúšte.

Na konzervatóriu v Rimavskej Sobote v súčasnosti pôsobí 25 pedagógov. V troch hlavných odboroch vyučujú približne 65 študentov. Ako pre vobraz.sk ďalej uviedla zástupkyňa riaditeľky školy Michaela Muránska, školský rok začali aktívnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi. „Nakoľko už nie je dištančná výuka, ktorá by nás obmedzovala, zorganizovali sme pre žiakov hneď na úvod školského roka návštevu Národného divadla v Košiciach, kde sa zúčastnili na operete Grófka Marica od Emmericha Kálmána. Študenti to majú ako súčasť odboru hudobno-dramatické umenie, ktorý je zameraný na herectvo, moderný spev, a tanec. Potrebujú k výučbe aj kultúrne podujatia takéhoto charakteru, aby okrem poznatkov získavali počas štúdia aj umelecké zážitky,“ ozrejmila.

Druhým odborom je operný spev, ktorého žiaci sa venujú prevažne klasickému žánru hudby – opere, či operete. Najpestrejším je odbor hudba, v rámci ktorého si žiaci volia zameranie na konkrétny hudobný nástroj. „Momentálne vyučujeme hru na klavíri, saxofóne, husliach, cimbale, akordeóne, kontrabase. Vieme sa vyskladať ako celý orchester. Hudobníci u nás majú individuálne hodiny a aj spoločné, kde sa učia hudobne spolupracovať,“ priblížila.

Študenti konzervatória v minulosti vystupovali pre Slovenský rozhlas a vystupovali aj na ocenení Roma spririt v televízii. „Naši žiaci vystupujú aj v relácii Rómske slovo, kde si cvičia prednesy, čítanie rómskej literatúry,“ uviedla Muránska. Začiatkom októbra ich čaká verejný seminár pre žiakov. „Doteraz sme semináre robili interne na škole, ale vyrazíme do verejného priestoru, do mestskej záhrady. Bude to ukážka toho, čo si z hudby, spevu, tanca, žiaci zatiaľ nacvičili,“ povedala.

V aktuálnom školskom roku sa chystajú na projekty k podpore regionálnej a multikultúrnej výchovy. Vyučovacím jazykom na škole je slovenský jazyk. Študenti si však majú možnosť zvoliť aj rómsky jazyk. „Učia sa ho ako cudzí jazyk. Maturita sa u nás robí zo slovenčiny, angličtiny a dobrovoľne aj z rómskeho jazyka. Je jedno, či žiak má rómsky pôvod, alebo nie, maďarský alebo slovenský, to je jedno. Spolu sa ho učia a idú od začiatku všetci spolu. Je to ďalšie vec, okrem umenia, ktorá ich spája, že máme rovnaký prístup ku všetkým. No a nakoľko je štúdium na konzervatóriu šesťročné, študenti sa v piatom a šiestom ročníku ďalej rozvíjajú aj v oblasti pedagogiky. Po úspešnom absolvovaní všetkých ročníkov a zložení absolventských skúšok môžu ďalej umelecky pôsobiť, prípadne začať vyučovať na základných umeleckých školách“ zdôraznila Muránska.

Rimavská Sobota je multikulturálne zložený okres. „Vidno to aj na zložení pedagogického zboru i na žiakoch. Máme ich celé spektrum. Školu navštevuje aj jeden žiak pôvodom z Čiech. Narodil sa tam a presťahovali sa sem,“ hovorí zástupkyňa konzervatória.

Súkromné konzervatórium pôsobilo v Hnúšti od roku 2010 ako elokované pracovisko súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach. „Teraz sme už samostatná škola,“ uzavrela Muránska.

Zdroj: vobraze.sk

Projekt sa mohol zrealizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín FNMK.