Značka Regionálny produkt Gemer – Malohont sa rozrástla o jedenásť nových členov

Klenovecký syrec

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer prvýkrát ako koordinátor značky Regionálny produkt Gemer – Malohont udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Už ôsma výzva k predkladaniu žiadostí o certifikáciu prebehla v septembri. Vo štvrtok siedmeho decembra bol všetkým úspešným žiadateľom slávnostne odovzdaný certifikát a právo na používanie ochrannej známky.

Značka Regionálny produkt Gemer – Malohont môže byť udelená fyzickým aj právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v oblasti Gemer – Malohont a zároveň využívajú tradičné postupy, miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. „Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a zároveň chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo,” uviedla Miroslava Vargová, iniciátorka vzniku značky Regionálny produkt Gemer – Malohont.

Slávnostné udeľovanie certifikátov sa uskutočnilo v Obecnom múzeu Muráň. Úspešnými žiadateľmi a novými členmi rodiny značky Regionálny produkt Gemer-Malohont sa stali:
● sirkovské guľky s dynamitom – OZ Sirkovanci
● Klenovecký syrec – Keľo a synovia, s.r.o.
● za studena lisované oleje – MARKOS, s.r.o.
● domáce cestoviny z prepeličích vajec – BSS Agro, s.r.o.
● remeselné pivá – Jajnekem, s.r.o.
● originálne dekorácie z dreva – Ondrej Bútor
● kožené výrobky – Mgr. Dušan Petro (RukyTulave)
● kožené výrobky – Ing. Michal Beracko
● tradičné mäsové výrobky – Zbojská, s.r.o.
● Klenovská rontouka (gemersko-malohontský folklórny festival) –
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
● tradičné ubytovanie na Zbojskej v chalupách a chatách – Zbojská, s.r.o.

„Hodnotenie a výber predložených produktov či služieb nebolo jednoduché, ale podľa nastaveným kritérií vieme, že výsledkom sú kvalitné a tradičné ukážky udržiavania hodnoty v regióne. Nadchádzajúca sezóna 2024 prinesie množstvo príležitostí na prezentáciu a podporu miestnych remeselníkov a my veríme, že spolupráca s novými, ale takisto aj aktuálnymi držiteľmi značky sa ešte zlepší,“ uviedol koordinátor regionálnej značky Gemer – Malohont Branislav Očkaik.

Zdroj: tlačová správa OOCR Gemer (redakčne upravené), foto: OOCR