V Jesenskom vznikne zariadenie podporovaného bývania. BBSK naň získal financie. Ďalšie by mohlo vyrásť v Širkovciach

podoba zariadenia podporovaného bývania v Jesenskom

Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa podarilo získať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti pre zariadenie podporovaného bývania v Jesenskom. Pre vobraze.sk to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. „Rozpočet pre túto investičnú akciu je vo výške 860 400 eur,“ doplnila. Toto zariadenie pre dvanásť klientok s celoročnou formou pobytu vznikne rekonštrukciou nevyužívaného domu. Jeho kúpa bola zrealizovaná ešte v roku 2021. O tom, že bude organizačnou súčasťou Femina Domova sociálnych služieb vo Veľkom Blhu, informovala hovorkyňa BBSK už v auguste.

„Femina DSS Veľký Blh je zariadenie sociálnych služieb umiestnené v historickom kaštieli, ktorý nespĺňa súčasné štandardy. Tie sú nevyhnutné pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Toto zariadenie sa bude postupne celé deinštitucionalizovať, to znamená, že existujúce klientky budú postupne prechádzať z inštitúcie do komunitných sociálnych služieb, ktoré sa budú postupne budovať. Prvé nové komunitné bývanie vznikne v obci Jesenské,“ vysvetľuje Štepáneková. Podotkla, že Femina DSS má dnes kapacitu pre 85 klientok.

Ďalšie zariadenie by mohlo vzniknúť v Širkovciach, kde sa našiel vhodný pozemok na výstavbu nového komunitného zariadenia sociálnych služieb. Projektový zámer jeho výstavby je projektom Femina DSS a v prípade úspešnosti projektu bude zariadenie postavené na zelenej lúke. „Táto investičná akcia je na začiatku. Je schválený len projektový zámer. V januári 2024 sa začne spracúvať projektová dokumentácia (PD),“ vyjadrila sa hovorkyňa BBSK. „Po spracovaní PD na výstavbu nového komunitného zariadenia v Širkovciach bude podaná žiadosť o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti,“ pokračovala.

„V mesiaci január sa ešte len bude súťažiť zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Predbežnú cenu investičnej akcie budeme vedieť až po pracovaní projektovej dokumentácie a finálne až po úspešnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa a podpise zmluvy,“ načrtla Štepáneková. Poukázala na to, že ak sa budú na výstavbu nového zariadenia v Širkovciach čerpať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, tak sa musí dodržiavať kritérium výzvy. „Kapacita nového pobytového zariadenia môže byť maximálne 12 miest,“ spresnila.

Femina Domov sociálnych služieb vo Veľkom Blhu sa od začiatku nového roka premenuje na Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina. Jeho dlhoročnou riaditeľkou je Jana Marková.

Zdroj: vobraze.sk, foto: BBSK