Tábor detí vetra v Komunitnom centre v Hnúšti

V dňoch od 24. až 28. júla zrealizovalo Občianske združenie Klub rómskych aktivistov v SR denný tábor pre deti z mesta Hnúšťa a jeho okolia. Zameraný bol na deti z MRK komunity vo veku od 8 do 15 rokov a konal sa v priestoroch Komunitného centra.

Počas týždenného tábora mali možnosť zoznámiť sa s pestrosťou a rôznorodosťou ich vlastnej kultúry, histórie rómskeho národa, ich predkov a to prostredníctvom rôznych kultúrnych či vzdelávacích aktivít.

Okrem kultúrnej tematiky zameranej na oblasť rómskej kultúry a histórie mali deti možnosť aj na hry a zábavu v podobe rôznych súťaží či športových aktivít. Najväčšiu časť aktivít však tvorili prednášky, besedy, maľovanie, workshopy tanečné, spevácke a hudobné, ako aj tvorivé dielne. Deti tiež spoločne navštívili miestnu Petrivalského vilu v Hnúšti, ktorá prešla rekonštrukciou. Boli aj v miestnom psom útulku Hnúšťanské labky.

Maliarsky workshop nám už po druhý rok zastrešila miestna maliarka Šarlota Bottová, ktorá deťom porozprávala o svojej životnej a umeleckej ceste. Deti v dennom tábore učila maľovať rómsku tanečnicu. Tanečný workshop zastrešili deti a mládež tancujúce a pôsobiace v rómskom tanečnom súbore.

Na záver celého tábora sa deti zúčastnili výletu na hrade v Slovenskej Ľupči a navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Samozrejme nesmeli chýbať ani potulky mestom Banská Bystrica.

Projekt sa mohol zrealizovať vdaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín FNMK.

Zdroj: Mária Demeová, Komunitne centrum, Hnúšťa