Rezbárske sympózium pre mladých rezbárov

Občianske združenie Jazdecký klub EXCEL MADON v Rimavskom Brezove vďaka podpore projektu z Výzvy KULTMINOR v roku 2022, zameranej na podporu kultúry národnostných menšín, mohlo zrealizovať podujatie Rezbárske sympózium pre mladých rezbárov, ktoré sa konalo v areáli združeniía v Rimavskom Brezove v dňoch 16 a 17. septembra 2022. Zámerom projektu bolo oboznámiť a pomôcť rozvinúť manuálne zručnosti v rezbárskom remesle mládeži maďarskej národnostnej menšiny a mládeži majority, ako aj rómskej národnostnej menšiny žijúcej na našom území.

Pod patronátom skúsených rezbárov – lektorov sa nám podarilo dať účastníkom „do vienka“ viacero vedomostí a techník, s ktorými môžu následne pracovať s drevom, ako poddajným materiálom a vytvárať z neho rôzne úžitkové predmety, hračky, ako aj väčšie diela, plastiky a sochy, obrazce, kríže, každý podľa jeho vlastných predstáv.

Pod dozorom a výučbou skúsených majstrov rezbárov Jána Hrončeka z Veľkých Teriakoviec, výrobcu dreveného riadu, Miroslava Pravotiaka z Hrnčiarskej Vsi, výrobcu lyžíc a spomienkových predmetov, vlastníka regionálnej značky Gemer –Malohont a Miriam Bajkai, skúsenej rezbárky a maliarky, ktorá sa venuje výrobe plastík z dreva v tvare sŕdc, sa prítomní účastníci, ktorým učarila práce s drevom, mali možnosť oboznámiť sa s ich rezbárskym umením. Mali možnosť vidieť modely kyjatických hračiek Ladislava Hedvigyho z Rimavských Zalužian, ktoré nesú taktiež značku regionálny produkt Gemer –Malohont, a dostali aj ocenenie európske kultúrne dedičstvo. Počas dvoch dní sympózia mali dostatok času a možností na oboznámenie sa s jednotlivými technikami rezbárskeho umenia pod patronátom spomínaných odborníkov v oblasti rezbárstva a výroby výrobkov z dreva, ktorý boli viackrát ocenení za svoju tvorbu.

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Kultminor

Zdroj: Veronika Muránska, PR-článok