Odstraňovali bariéry a utužovali medziľudské vzťahy v jednotlivých komunitách a na školách

Všetci sme si rovní – pod týmto názvom sa niesol projekt, ktorý v závere roka zorganizovali v Rimavskej Píle i Rimavskom Brezove. Cieľom  projektu, podporeného z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, bolo vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín, prezentácia kultúry a umenia rómskej národnostnej menšiny. Na realizácii projektu participovali  zástupcovia rómskej národnostnej menšiny a majority. Účastníkmi workshopov boli deti, mládež ale aj dospelí. Stretli sa v Prvom komunitnom centre v Rimavskej Píle. Medzi účastníkov zavítal aj primátor Tisovca Ján Vengrín a pochutnal si na čerstvo pripravených vianočných oblátkach. Prišla aj mládež z dvoch domovov pre deti a rodiny- v Hnúšti a Tisovci,  v  ZŠ Klenovec – v dvoch triedach, kde je nadpolovičné zastúpenie detí z MRK a rómskej národnostnej menšiny.

Posledný deň 21.decembra v popoludňajších hodinách bol zorganizovaný posledný workshop. Zameraný bol na prípravu tradičného vianočného pečiva spojeného s ochutnávkou priamo v areáli Jazdeckého klubu v Rimavskom Brezove. 

Zámerom projektu bolo odstránenie bariér a utuženie medziľudských vzťahov v jednotlivých komunitách a na školách, kde sme projekt realizovali. Cieľom bolo  spájať jednotlivé komunity. Okrem základných ľudských práv, organizácií pracujúcich v oblasti ľudských práv, sme predstavili kultúru Rómov a všetky historické fakty v oblastiach spevu, hudby, tanca, remesiel, rómskych osobností ako aj iných aspektov života Rómov, ktoré tvoria súčasť celej histórie rómskej menšiny na Slovensku. Snažili sme sa tým začať budovať a posilňovať u Rómov identitu na svoju národnosť a podporovať tak zdravé sebavedomie a hrdosť na svoj národ a identitu národa.

Počas workshopov boli oboznámeni s Ústavou SR, ako najdôležitejším dokumentom pre všetkých občanom SR, v ktorej sú zakotvené práva všetkých žijúcich na území SR, Európskym dohovorom o ľudských právach, ako aj iných dôležitých dokumentoch. Hravou formou, zaujímavo a zapájaním sa do diskusných fór budú účastníci participovať aktívne počas workshopov a každý dostal priestor na vyjadrenie svojho názoru. Snažili sme sa  zvýšiť a posilniť spoluprácu medzi jednotlivými zástupcami účastníkov z cieľových skupín, nakoľko každý človek má rovnakú hodnotu, nech žije v akomkoľvek prostredí – všetci sme si rovní. A každý má rovnakú šancu, len musí vedieť obhájiť seba a svoje priority, potreby a využiť vlastné vedomosti a zručnosti, ktorých sme ich učili, zamerane na prípravu v predvianočnom období typických vianočných oblátok a ich pečenia, ale aj prepravu tradičných jedál a dobrôt, ktoré sa tradujú od našich predkov.

Do aktivít projektu boli zapojení aj dôchodcovia, ktorí „omladli“ pri deťoch a radi im odovzdali svoje poznatky a vedomosti ako aj zručnosti.

Zdroj: Veronika Muránska, koordinátorka projektu

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“