Nové auto pomôže zvýšiť kvalitu a dostupnosť terénnych sociálnych služieb

Nové auto značky Škoda Kodiaq, ktoré zvládne aj ťažko dostupný terén, pomôže skvalitneniu terénnych sociálnych služieb krízovej intervencie. Tie poskytuje občianske združenie Jazdecký klub Excel Madon v Rimavskom Brezove. Pracujú vo vidieckej oblasti a okolie územia jednotlivých obcí, v ktorých žijú klienti, sú častokrát miesta na samote a mimo zastavaného územia. Tento rok tak už nebudú mať problémy hlavne v zimnom období a počas nepriaznivého počasia. Vozidlo Škoda Kodiaq style 2.0 TDI má náhon na všetky štyri kolesá a sklopné ťažné zariadenie.

Žiadosť o príspevok pre nich v septembri odsúhlasila Miestna akčná skupina Malohont v rámci Výzvy IROP vo výške viac ako 40 tisíc eur.

„Podporou projektu značnou mierou prispejeme k zlepšeniu sociálnej situácie najviac ohrozených a sociálne vylúčených osôb, nakoľko budeme môcť flexibilnejšie reagovať na ich potreby a vedieť včas poskytnúť im potrebnú akútnu pomoc. Z etického pohľadu sme predsa všetci len ľudia, a nikdy nevieme, kedy práve aj my pomoc budeme potrebovať,“ informuje terénna sociálna pracovníčka Veronika Muránska. Ich klientmi v rámci terénnej sociálnej práce krízovej intervencie sú obyvatelia z obcí územia MAS Malohont, medzi ktorých patria obyvatelia segregovaných osád, ŤZP, ľudia v karanténe, starobní a invalidní dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí, osamelí rodičia s deťmi, mladé nezabezpečené rodiny s deťmi, ako aj obyvatelia žijúci na osamelých ťažko dostupných miestach.

Občianske združenie podľa Muránskej poskytuje svoju sociálnu pomoc aj pre osamelé matky a otcov v rámci celého Slovenska, ktorým sa snaží terénnou sociálnou prácou v spolupráci s donormi a nadáciami zlepšiť a vyriešiť ich problematickú situáciu.

Zdroj: vobraze.sk, sponzorovaný článok