Jubilantku Marianu Velochovú z Hrachova ocenilo ministerstvo obrany

Marianu Velochovú z Hrachova ocenili uplynulý piatok vyznamenaním ministerstva obrany k 30. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR. Zástupcovia ministerstva jej ho boli odovzdať na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote. Mariana Velochová (70) je tajomníčkou Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a popri tom vedie takmer dvadsať rokov základnú organizáciu v Hrachove.  Práci s vojnovými veteránmi zasvätila celý svoj život. „Odvádza vyše päťdesiatročnú prácu vo zväze protifašistických bojovníkov. Z toho bola 10 rokov členkou ústrednej revíznej komisie a štyri roky jej predsedníčkou v Bratislave,“ priblížil pre vobraze.sk Štefan Baláž, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

„Piatkajšie odovzdanie bolo na vysokej úrovni. Ani som nečakala, že to bude tak pekné aj s programom. Je to pre mňa veľká pocta,“ povedala pre vobraze.sk Mariana Velochová, ktorá je zamestnankyňou ústrednej rady. „Spolupracovala som celý život s armádou, ozbrojenými silami. V Rimavskej Sobote to bol vojenský útvar, ktorý bol potom premiestnený do Rožňavy. Boli nám veľmi nápomocní pri kladení vencov, vtedy bol ešte veliteľom podplukovník Šimin,“ hovorí Velochová, ktorá pred pár rokmi spolupracovala s vtedajším generálnym duchovným Marianom Bodollóm  aj na nultom pochode vojakov Rimavskou dolinou.

Mariana Velochová organizovala aj prednášky priamych účastníkov odboja a venuje sa ešte organizovaniu vedomostnej súťaži pre mládež na základných a stredných školách pod názvom Medzníky druhej svetovej vojny. Pri príležitosti životného jubilea jej začiatkom roka Predsedníctvo ÚR SZPB udelilo ako morálne ocenenie jej celoživotnej práce pamätnú medailu Za vernosť! a prezidentka Zuzana Čaputová jej zaslala blahoželanie.

Pamätná medaila ministra obrany bola Mariane Velochovej udelená k 30. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR s dátumom 31. máj 2023. V tom období bol povereným ministrom obrany Martin Sklenár.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Attila Gecse