Domovy dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zmenia názov. Doterajší riaditelia budú pokračovať

Domov dôchodcov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v R. Sobote

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo zmenu názvov domovov dôchodcov s platnosťou od prvého januára 2024. Vymenovaní boli k tomuto dátumu aj ich riaditelia, došlo k ich potvrdeniu vo funkciách. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote ponesie názov Zariadenie sociálnych služieb Rimava – Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava. Na riaditeľskom poste bude pokračovať Miloslava Zaušková.

Z FEMINA Domova sociálnych služieb vo Veľkom Blhu bude Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina. Za jeho riaditeľku bola od začiatku nového roka vymenovaná Jana Marková, ktorá je dlhoročnou šéfkou tohto zariadenia.

Z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Klenovci bude Zariadenie sociálnych služieb Vepor. Vo funkcii jeho riaditeľky bude pokračovať Katarína Zamborová. Doterajší Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zmení názov na Zariadenie sociálnych služieb Tisovček. Povedie ho naďalej Mariana Kókaiová.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Sušanoch zmení názov na Zariadenie sociálnych služieb Náruč. Jeho šéfom zostane Miroslav Bičan. Z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tornali tak bude Zariadenie sociálnych služieb Breza – Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza. Povedie ho naďalej riaditeľka Ida Melichová.

Z Domova sociálnych služieb LIBERTAS v Lučenci bude Zariadenie sociálnych služieb Libertas. Vo funkcii riaditeľa bude pokračovať Marek Križan. Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ v Lučenci zmení názov na Zariadenie sociálnych služieb Slatinka. V kresle riaditeľky zostane Renáta Šimová.

„V záujme zosúladenia pomenovania zariadení sociálnych služieb s platnou legislatívou dochádza od 1.1.2024 k zmene názvov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na nový názov Zariadenie sociálnych služieb (skrátene ZSS), za ktorým bude nasledovať slovné označenie konkrétneho zariadenia,“ uviedla v dôvodovej správe riaditeľka odboru sociálnych služieb Úradu BBSK Denisa Nincová a pokračovala: „V prípade zariadení sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú na území obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva v súlade s nariadením vlády č. 35/2023 Z.z., je nový názov zariadení sociálnych služieb uvedený v slovenskom aj v maďarskom jazyku.“

„Cieľom uvedenej zmeny názvu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je zosúladenie názvov zariadení sociálnych služieb, čo prispeje k transparentnejšiemu informovaniu verejnosti o konkrétnych sociálnych službách, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje,“ ozrejmila Nincová v materiáloch pre poslancov.

Vančíkovú v kresle riaditeľky DD a DSS v R. Sobote nahradí Zaušková

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív