Bilingválne gymnázium v Tisovci pozýva ôsmakov a deviatakov na blížiaci sa Deň otvorených dverí

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pozor!

Evanjelické gymnázium v Tisovci vás pozýva na Deň Otvorených Dverí vo štvrtok 1. februára so začiatkom o 8.45 hod.

Čo ponúkame?

  • dôkladnú prípravu na  prácu a štúdium doma aj v  zahraničí,
  • angličtinu ako študijný a pracovný jazyk,
  • každodenný kontakt so zahraničnými lektormi, ktorí posilňujú  jazykové  zručnosti v angličtine,
  • rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom  smerovaní,
  • rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií,
  • rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21. storočie – kritické myslenie, konštruktívnu a slušnú komunikáciu, kreativitu a schopnosť pracovať v tíme,

HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO DÔLEŽITÉ 
AKO VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Adresa: Evanjelické gymnázium
Jesenského 836/3, 980 61 Tisovec
email: skola@egt.sk, riaditel@egt.sk
facebook : EGT
instagram: egt_highschool

Zdroj: PR-článok, EGT Tisovec