Tábor mladých sokoliarov na Mojíne

Tábor bol určený pre deti vo veku od 5 do 18 rokov, ktoré majú záujem o sokoliarstvo, bez rozdielu národnosti a rasy, ktoré sú počas leta na prázdninách u rodiny v okrese Rimavská Sobota. Cieľom bolo oboznamovanie sa detí s prácou sokoliarov a venovanie sa výučbe sokoliarstva. Deti sa počas tábora (III 2 turnus) učili spoznávať jednotlivé druhy dravého vtáctva, ktoré sa chovajú v domácom prostredí sokoliarstva. Ide o nasledovné vtáctvo – sovy, sokoly, jastraby, orly. S deťmi sme pravidelne navštevovali okolie, les, prírodu a učiť sa spoznávať jednotlivé stromy, rastliny, ktoré rastú v lese.

Počas edukatívnych aktivít okrem budovania si vzťahu k dravému vtáctvu sme s deťmi aj tvorili, vyrábali úžitkové predmety – pútka pre dravce, učili sme ich viazať sokoliarsky uzol, čistili voliéry a kúpacie nádoby. Dopoludnia sme premietali filmy – Králi Hôr, Sokoliar Tomáš, kreslili, maľovali, premietali videá o prírode a živočíchoch, učili ich potrebe ochrany prírody a životného prostredia, význame jej ochrany a prípadných nežiaducich a hroziacich dôsledkov, ktoré by nastali, keby sme sa o prírodu nestarali a boli voči nej nezodpovední.

Tábor sa konal v areáli  OZ Príroda pre deti v Mojíne, s finančnou podporou BBSK v dňoch od 18. júla do 22.júla. Tábora sa zúčastnilo 18 detí z územia BBSK.

BBSK

Zdroj: OZ Príroda pre deti, sponzorovaný článok