So keres, Europa?! 2022 – Aj my sme tam boli!

Podujatie So keres, Europa?! (Čo robíš, Európa?!) sa konalo od 11. do 17. júla. Tento rok ho hostilo hlavné mesto Albánska, Tirana. Mesto získalo titul európske hlavné mesto mládeže 2022, a tak sa na týždňovom podujatí v spolupráci s Phiren Amenca zúčastnilo 150 mladých ľudí zo 17 krajín, vrátane 7 rómskych a nerómskych mladých ľudí zo slovenského občianskeho združenia Ternipe s ich lídrom, Štefanom Vavrekom. Účelom podujatia je zvýšiť hlas rómskej mládeže na európskej úrovni, bojovať proti rasizmu a búrať stereotypy.

Prvý deň sa niesol v znamení cestovania a spoznávania. Druhý deň si každý mohol vybrať, v  ktorom workshope by chcel cez týždeň pracovať. Medzi možnosti boli: rómsky tanec a pieseň s Romanom Glaszom, tanec s tanečnou skupinou Ternipe, graffiti so španielskym tetovačom Lolo, divadelné predstavenie s rómskymi umelcami, tvorba politických meme s Anahitou Neghabat, posilnenie postavenia rómskych žien s Brisildou Taco a mediálna skupina s novinárom Olsi Sherifi. Keď si každý vybral najvhodnejší workshop, práca sa začala. Popoludní sme si našli čas aj na prehliadku mesta. Na tretí deň sme sa mohli dozvedieť viac o situácii albánskej rómskej komunity a následne sme navštívili mestskú samosprávu, kde prebehli ďalšie diskusie na danú tému. Štvrtý a piaty deň sme v aktivitách na workshopoch pokračovali plnou parou, keďže v piatok večer v centre mesta predstavili všetky skupiny svoje tance, hudby a tvorby. „Vystúpenia“ prebehli veľmi dobre, účastníci aj domáci sa bavili výborne. Šiesty deň sme strávili zaslúženým oddychom na pláži v Durres. Žiaľ, v posledný, siedmy deň prišiel čas na rozlúčku, keďže programy skončili.

Prežili sme nádherný týždeň v Albánsku, organizátori a účastníci vložili všetku energiu do úspešného týždňa, čo sa aj podarilo. Stretli sme skvelých ľudí a veľa sme sa naučili na workshopoch. Dúfame, že môžeme sa zúčastniť aj na ďalšom So keres, Europa?! a sa zbohatneme minimálne rovnakými, ak nie väčšími zážitkami.

Zdroj: Diana Filepová

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“