Na Rimave sčítavali vodné vtáctvo. Našli orliaka a aj bobra

Ochranári začiatkom tohto roka sčítavali vodné vtáctvo. Pridal sa k nim aj jeden dobrovoľník a mapovanie koordinova aj Slovenská ornitologická spoločnosť. Išlo o tradičný medzinárodný monitorovací program sčítavania zimujúceho vodného vtáctva. Podľa zoológa ŠOP SR Csabu Balázsa monitorovali 35 kilometrovú časť po štyroch úsekoch od Rimavskej Soboty po sútok so Slanou pri Vlkyni.

Celkovo na Rimave zaznamenali 5 druhov a 881 jedincov vodného vtáctva.  Sú nimi kačica divá (Anas platyrhynchos, 808 jedincov), rybárik riečny (Alcedo atthis, 1 jedinec), volavka popolavá (Ardea cinerea, 7 jedincov), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 64 jedincov), orliak morský (Haliaetus albicilla, 1 jedinec). Ako pre vobraze.sk priblížil Csaba Balázs, on sčítaval vtáctvo od Rimavskej Seči po Slanú. Sčítaniu sa venuje žu 35 rokov. „Ľudia, ktorí idú na toto mapovanie, tak majú minimálne stredný level ornitológie aby si nemýlili druhy. Dôležitá je aj presnosť odhadu. Výsledky potom idú do Európskeho sčítacieho atlasu,“ vysvetlil. Minulý rok to bolo 8 druhov vtáctva a celkovo 642 jedincov.

Kačky pri plavárni v R. Sobote

Najbežnejším zimujúcim druhom bola kačica divá. Za ekosozologicky významnejší údaj ochranári považujú výskyt rybárika riečneho a orliaka morského. Na celom mapovanom úseku zistili pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra vodného (Castor fiber). Čo sa týka napríklad rybárika, ktorého Soboťania mohli vídavať aj na mestskej pláži, tak bol teraz len jeden. Videli ho neďaleko Rimavskej Soboty v časti Rimavy, kde nezamŕza voda. „Má tam asi viac potravy a potrebuje miesta, kde vie loviť,“ podotkol Balázs.

rybarik

Na dlhodobo sledovaných úsekoch tokov Ipľa a Slanej pracovníci Slovenskej ornitologickej spoločnosti zaznamenali aj kormorány veľké. Ide o vybrané lokality na nocoviskách v časti orografického celku Rimavská kotlina.

V deň sčítania nezaznamenali jedince ako nocujúce na troch sledovaných nocoviskách. Jedince ako nocovisko využívali vhodné lokality v Maďarskej republike.

Zdroj: vobraze.sk, Csaba Balázs, foto: Csaba Balázs a Veronika Rízová