Učiteľ a inštruktor autoškoly Lipták pôsobí na strednej škole v R. Sobote. Má skúsenosti aj s prekladateľstvom

Jedným z dlhoročných a oddaných pedagógov, ktorý venuje svoj život vzdelávaniu v oblasti strojníctva, poľnohospodárstva a dopravy, je Ľudovít Lipták z Tornale. Výučbe na rimavskosobotskej Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej SOŠTaAP na Okružnej ulici sa venuje už tridsať rokov. V roku 1996 prevzal pozíciu vedúceho autoškoly a jeho príbeh je príkladom toho, ako rôzne skúsenosti v živote môžu byť prínosom do oblasti vzdelávania. Venuje sa nepretržite výučbe strojníckych a poľnohospodárskych predmetov, tiež predmetov týkajúcich sa autoškoly.

V súčasnosti sa zaraďuje do skupiny najdlhšie vyučujúcich inštruktorov autoškoly v okrese R. Sobota. Svoju kariéru začal v kolektíve s desiatimi zamestnancami autoškoly. „V začiatkoch mojej činnosti sme boli veľký kolektív, no teraz som posledným pôvodným členom. To, že tu pracujem ešte stále, je pre mňa veľká radosť a zároveň záväzok,“ hovorí s úsmevom pre vobraze.sk Ľudovít Lipták (67).

Zdôraznil, že jeho práca nie je iba o výučbe technických zručností, ale aj o formovaní charakteru a budovaní sebadôvery študentov. „V autoškole sa stretávam s dvoma extrémami – skupinou, ktorá si priveľmi dôveruje, pretože občas si študenti myslia, že akonáhle si vedia sadnúť za volant, tak zvládnu aj náročnejšiu dopravu. Druhou skupinou sú žiaci, ktorí nemajú absolútne žiadne skúsenosti a pociťujú strach. V oboch prípadoch je potrebná trpezlivosť. V rámci odborných predmetov sa snažím študentov okamžite zaujať a aktívne ich do výučby zapájať. Moje ciele sú jasné – chcem, aby žiaci rozumeli, čo ich čaká v živote, aby odchádzali zo školy so získanými vedomosťami a schopnosťami, a aby mali jasné ciele,“ vysvetľuje.

S pribúdajúcim vekom si uvedomuje rýchle zmeny v technológiách a spoločnosti. „Súčasné technológie sú čoraz komplikovanejšie, a preto sa snažím viesť študentov k neustálemu vzdelávaniu. V dnešnom svete je vzdelávanie kľúčovým nástrojom pre úspech,“ dodáva. Ako inštruktor nezabúda ani na svoje vlastné vzdelávanie, aby držal krok s najnovšími trendmi a inováciami. Pozitívne reaguje aj na nedávne rozšírenie možností výučby v autoškole, ktorá je spojená aj s nákupom nového osobného auta, či traktorov.

Vyrastal v Tornali. Vo svojom vzdelaní pokračoval na Poľnohospodárskej technickej škole v Moldave nad Bodvou, študoval tam mechanizáciu poľnohospodárstva a neskôr pokračoval na vysokej škole v Nitre v podobnom odbore. “Počas vojenskej služby som sa venoval prekladateľstvu. Bolo to v Čechách, pri Benešove, kde som sa zoznámil s jedným prekladateľom. Ten mi navrhol prácu v oblasti prekladateľstva. Venoval som sa tam čítaniu českých časopisov a pre maďarské som prekladal zopár humoristických poviedok. Neskôr som sa tomu prestal venovať, ale on ma prehovoril, aby som v tom pokračoval. Opäť som sa tomu začal venovať a bol som spoluprekladateľom učebnice venovanej strojom pre rastlinnú výrobu. Študenti ju používajú aj v súčasnosti,” dodáva.

Jeho skúsenosti v prekladateľstve, ktoré získal počas vojenčiny, sa ukázali byť cennými aj v jeho neskoršej pedagogickej kariére. Ľudovít Lipták je dodnes nesmierne vďačný za svoje skúsenosti. „Novinárska a pedagogická činnosť majú veľa spoločného, pretože rovnako ako čitateľ článku musí pochopiť myšlienky autora, tak rovnako aj študent musí pochopiť myšlienky pedagóga,“ vysvetľuje.

Po vojenskej službe pracoval ako mechanizátor 13 rokov na družstve v Rimavskej Seči a neskôr sa prepracoval na vedúceho strediska v Chrámci. „V roku 1993 ma vtedajší riaditeľ školy Vojtech Herényi oslovil s ponukou pracovať v školskom prostredí. Začal som ako majster a neskôr som prešiel na pozíciu pedagóga odborných predmetov. Následne som sa zapojil aj do výučby v rámci autoškoly. Začiatky boli náročné, pretože síce som mal vedomosti, no chýbala mi skúsenosť s výučbou,“ opisuje svoje prvé roky v pedagogickom zamestnaní.

S manželkou a rodinou, ktorá mu poskytla podporu, sa vydal na cestu vzdelávania a profesionálneho rastu. Odmalička sa venoval aj chovu hospodárskych zvierat. Jeho synovia úspešne ukončili štúdium na vysokých školách v Bratislave. Vďaka podpore kolegov sa Ľudovítovi Liptákovi darilo v jeho pedagogickej práci.

„Aj keď už mám 67 rokov a tri roky som vekom dôchodca, tento školský rok ešte dokončím. Potom možno začnem trochu oddychovať, ale určite sa budem rád vracať do tohto prostredia,“ hovorí. Ako na záver dodáva, ďakuje všetkým, ktorí mu pomohli a podporovali ho počas jeho kariéry. Odkazuje aj svojim študentom, aby neváhali meniť sa a prispôsobovať sa novým technológiám, pretože vzdelávanie a inovácie sú kľúčom k úspechu v súčasnom dynamickom svete.

Autoškola Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej SOŠTaAP v súčasnej dobe poskytuje široký výcvik pre skupiny T, B a BT pre žiakov školy aj pre verejnosť. V rámci výcviku ponúka výučbu teórie a praktického šoférovania v oboch jazykoch, slovenskom aj maďarskom. Do svojho tímu pribrala nových inštruktorov, ktorí prinášajú svieži pohľad na vodičský výcvik.

Autoškola SOŠTaAP v R. Sobote zmodernizovala vybavenie: Vaša bezpečná cesta začína práve tu + video

Zdroj: vobraze.sk