Na ZŠ P. Dobšinského budú meniť okná. Investícia je v hodnote viac ako 400 tisíc eur. Pripravujú aj triedy pre deti s autizmom

Základnú školu P. Dobšinského v Rimavskej Sobote čaká tento rok významná výmena okien. Na nové okná získala škola financie vo výške 400 tisíc eur, samospráva kofinancuje projekt sumou viac ako 20 tisíc eur. Informáciu pre vobraze.sk potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže a športu na mestskom úrade Renata Adorjánová. Podľa jej slov zmluva bola už podpísaná a financie sú na účte. 

„Práve prebieha verejné obstarávanie. Sme radi, že sme získali zdroje na výmenu okien v niektorých budovách,“ povedala riaditeľka ZŠ P. Dobšinského Erika Demková. Doplnila, že výmena okien sa bude týkať hlavne dvoch poschodových pavilónov na strane chodieb, ako aj spojovacích chodieb medzi prvým a tretím pavilónom. Okrem toho nové okná dostane aj samostatná budova, školský klud detí, kde je jedáleň i kuchyňa. „Tieto okná sú už vo veľmi zlom stave, okenné tabule už vypadávajú a je to nebezpečné. Všetko sú to štyridsaťpäťročné okná,“ doplnila. Celková suma má byť podľa riaditeľky doplnená o približne 20 tisíc eur, čo bude slúžiť na dokončenie celkov i chodieb. „Aby neboli okná vymené len do polovice chodby,“ vysvetlila Demková.  

S prácami by sa malo začať ešte v tomto školskom roku, čomu sa podľa Demkovej prispôsobí aj vyučovanie. „Čakáme na pokyn začať, financie máme na účte a potom musí ešte prebehnúť kontrola Envirofondu.“ V budúcnosti sa škola plánuje zapojiť znovu do výziev na výmenu ďalšej časti okien. Chcú tak prispieť ďalšiemu šetreniu a zlepšeniu tepelnej pohody i úspore energií.

 

Dve triedy pre autistov

V súčasnosti na základnej škole už prebieha rekonštrukcia bývalého bytu školníka, ako aj niektorých priľahlých priestorov prvého pavilónu. Na tento účel podľa Demkovej získali z podporeného projektu a zo zdrojov ministerstva regionálneho rozvoja viac ako 127 tisíc eur. „Priestory budeme využívať pre potreby vzdelávania žiakov s autizmom. Priestory už pomaly dokončujeme,“ povedala a dodala, že ich súčasťou bude aj sociálno – hygienické zázemie a kabinet pre učiteľky. Na škole majú desať detí s autizmom a sústreďujú ich do dvoch tried. Dobudovaním týchto nových tried sa ich kapacita zvýši, nakoľko podľa riaditeľky bude v budúcnosti treba takýchto tried viac. 

Finančnú podporu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov získala aj Materská škola I.Hatvaniho v Rimavskej Sobote. Z Environmentálneho fondu im bolo odsúhlasené viac ako 270 tisíc eur. Rimavskosobotskí poslanci jej minulý rok v októbri odsúhlasili kofinancovanie vo výške piatich percent, čo predstavuje asi 14  tisíc eur. 

 

Zdroj: vobraze.sk