Chcela pracovať ako agronómka. Demková šéfuje ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote

Hoci učiteľstvo nebolo jej prvou voľbou, v školstve pôsobí už 24 rokov a toto poslanie ju napĺňa. Erika Demková z Rimavskej Soboty je riaditeľkou Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Na tomto poste kladie najväčšiu dôležitosť vzájomnej spolupráci učiteľov, rodičov a žiakov, rešpektu všetkých zúčastnených a otvorenej komunikácii.

Zložitá cesta k učiteľstvu
Celý život ju bavila biológia a prírodné vedy, práve preto si pre svoje štúdium zvolila Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. „Chcela som pracovať v oblasti poľnohospodárstva ako agronómka, no životné okolnosti ma priviedli k učiteľskej profesii. Aby som mohla kvalifikovane učiť, doplnila som si pedagogické vzdelanie na SPU Nitra. Neskôr som si rozšírila svoju aprobáciu biológia, pestovateľské práce o predmet informatika.“

V rodine síce učiteľské vzory nemala, keďže rodičia pracovali v iných oblastiach, ale jej vzorom sa stala práve jedna z jej učiteliek na základnej škole. „Mojou inšpiráciou pre profesiu učiteľky bola moja učiteľka prírodopisu na základnej škole Anna Mojžišová, ktorá ma dokázala zaujať a nadchnúť pre učenie sa prírodopisu a spoznávanie prírody,“ uviedla pre vobraze.sk Erika Demková.

Alma mater ZŠ P. Dobšinského
Jej aktuálne pôsobisko je jej dobre známe už z detstva. „Do školy som začala chodiť na Základnú školu na Družstevnej ulici (dnes ZŠ P. K. Hostinského), ale po dostavaní školy na Ulici Víťazstva som od tretieho ročníka pokračovala tu. Takže ZŠ P. Dobšinského bola aj moja škola, ktorú som navštevovala ako žiačka, tu som aj ukončila základné vzdelávanie.“ Po návrate do Rimavskej Soboty ju okolnosti opäť doviedli do tejto školy. „Po ZŠ P. K. Hostinského, kde som rok zastupovala kolegyňu počas materskej dovolenky, je to moje druhé pôsobisko v Rimavskej Sobote, kde v súčasnosti pôsobím už 21 rokov,“ objasnila Demková.

Učiteľstvo ju napĺňa
Práca s deťmi ju podľa jej slov veľmi baví. „Našla som sa pri práci s deťmi a predovšetkým pri vyučovaní biológie, kde spájam lásku k prírode so svojou vyučovacou činnosťou. Žiakom sa venujem aj pri ich príprave na rôzne vedomostné súťaže, pri vypracovaní ročníkových prác a v minulosti aj pri vedení krúžkov s rôznym zameraním.“
Zároveň si uvedomuje dôležitosť a komplexnosť učiteľského povolania. „Učiteľ by mal byť človek, ktorý zanechá u svojich žiakov pozitívnu spomienku na roky detstva strávené v škole, ale, samozrejme, dá aj dobré základy vzdelania, na ktorých budú môcť žiaci stavať aj pri neskoršom štúdiu či po opustení školských lavíc. Učiteľ nielen učí, ale aj vychováva svojich žiakov a dobrý učiteľ by mal byť aj dobrým príkladom, ktorý vie pre vec nadchnúť svojich žiakov,“ uviedla riaditeľka školy.

Vedenie školy z riaditeľského postu
Erika Demková je riaditeľkou ZŠ P. Dobšinského už štvrtý rok. „Práca na poste riaditeľky školy je náročná, ale aj zaujímavá. Je to rôznorodá práca, kde sa venujem pedagogickej činnosti i organizačným povinnostiam. Je to kreatívna práca, ale občas vyžaduje aj veľa rutinných činností. V tejto mojej práci mi chýba väčší kontakt so žiakmi, nakoľko moja vyučovacia povinnosť je malá a viac je tých riadiacich a organizačných povinností. Riaditeľ školy musí zvládnuť viacero rôznych odborov. Okrem pedagogickej činnosti je to predovšetkým práca s ľuďmi, so žiakmi a pre žiakov, práca s pedagogickými zamestnancami školy. Pre chod školy sú však dôležité aj upratovačky, kuchárky, či školník. Ďalej riaditeľ školy musí rozumieť ekonomike školy, musí byť tak trocha stavbár aj technik,“ podotkla s úsmevom.

Úspechy a ciele
Za svoj profesijný úspech považuje dobré meno školy v povedomí rodičovskej, ale aj širokej verejnosti. „Tiež som rada za množstvo menších aj väčších projektov, v ktorých sme boli úspešní, a tak môžeme na základe environmentálneho zamerania zveľaďovať priestory a areál školy. Veľkým úspechom školy sú žiaci, ktorí reprezentujú školu v rôznych súťažiach a darí sa im aj v ich ďalšom štúdiu. Za osobný úspech považujem, keď ma moji bývalí žiaci pozdravia, pristavia na ulici alebo navštívia v škole a prídu sa pochváliť, či už profesijnými alebo osobnými úspechmi,“ dodala Erika Demková.

Jej cieľom je viesť školu ako komunitu spolupracujúcich učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí budú mať pocit spolupatričnosti i hrdosti na svoju školu, a zároveň sa budú vzájomne rešpektovať a priamo komunikovať.

Voľný čas na relax
Voľný čas vypĺňa rôznorodými aktivitami. „Chvíľky voľna, hlavne v zime, rada trávim s dobrou knihou v ruke. V jarných a letných mesiacoch je to predovšetkým záhrada, kde sa aspoň trochu vraciam k môjmu pôvodnému povolaniu, kde si vyčistím hlavu a usporiadam myšlienky. Medzi moje ďalšie záľuby patrí ešte turistika a hubárčenie, čiže všetky moje záľuby sú tak trocha spojené s prírodou.“

Odkaz budúcim učiteľom
„Povolanie učiteľky je krásne, kreatívne a je to proces, kde môžeme formovať deti i mladých ľudí. Cieľom učiteľskej profesie je viesť deti od prvých písmen až do dospelosti. Učiteľ by mal byť chápavý k potrebám mladej generácie, ale zároveň by ich mal vedieť usmerniť,“ odkázala Erika Demková.

Zdroj: Simona Kántorová, foto: album E. Demkovej