Hravé programovanie a robotika pre rómske deti

V spolupráci s organizáciou The Foundation for Global Humany Dignity z Malty a občianskym združením Ternipe sa na Slovensku začína nový program.

Od 19. do 21. januára sa v Rimavskej Sobote zišlo viac ako 10 mentorov zo Slovenska a 10 z Maďarska, aby sa pod vedením projektového tímu naučili základy Scratchu, celosvetovo známeho a používaného programovacieho jazyka a robotiky. Keďže projekt „Afterschool Geekery“ sa zatiaľ osvedčil v Maďarsku, teraz majú možnosť rozšíriť ho na Ukrajinu a na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť utečeneckým, rómskym a znevýhodneným deťom možnosť naučiť sa zručnosti a vedomosti, ktoré by inak nemali možnosť získať. Môžu sa učiť programovať prostredníctvom programovacieho jazyka Scratch, ktorý hravou formou rozvíja ich logiku, kreativitu a ďalšie schopnosti. Môžu porozprávať príbehy bez slov a získať veľa úspechov pri programovaní a realizácii príbehu. Roboty Lego Spikes si deti zostavujú samy a len ich fantázia dokáže, aké postavičky chcú z dielikov Lega vytvoriť. A po naprogramovaní sa roboty vedia kotúľať, pohybovať a dokonca aj vydávať zvuky.

Všetky tieto vedomosti deťom odovzdajú naši vyškolení IT mentori po 3 dňoch offline a 8 príležitosných online školení. Deti nebudú známkované, budú sa učiť vlastným tempom, pretože najdôležitejšie je, aby sa bavili, nechali rozprúdiť svoju fantáziu, rozvíjali sa a vďaka zážitku z úspechu a hravého učenia sa stali motivovanejšími a cieľavedomejšími v štúdiu aj v škole.

Zdroj: Diana Filepová

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“