Detský letný tábor Koník je moje hobby

V dňoch od 3. do 7. júla počas letného tábora, organizovaného v areáli OZ Jazdecký klub EXCEL MADON v Rimavskom Brezove, sa deti mali možnosť aktívne a zmysluplne zažiť päť dní počas letných prázdnin.

Deti sa oboznamovali so starostlivosťou o koníky, ako správne pripraviť koníka na jazdenie. Oboznamovali sa aj s potrebnými pomôckami na jazdenie, taktiež mali možnosť tvoriť v rôznych tvorivých dielňach, modelovali hlavy koníkov, maľovali na kamene, vyrobili si pre mamičky darčeky. Viedli si vlastné denníky a za úspešné aktivity dostávali za odmenu miestnu menu Madon, nakoľko sme ich učili aj finančnej gramotnosti, a zo získaných madonov si v posledný deň mohli zakúpiť na jarmoku darčeky pre seba a rodičov.

Denne sa venovali aj rôznym športovým aktivitám, jazdeniu na koníkoch, kvízom, súťažiam vedomostným, navštevovali blízky potok, kde sa vyšantili do sýtosti. Mali možnosť spoznať miestnu faunu a flóru, oboznamovali sa s prácou včelára.

V posledný deň tábora bol jarmok remesiel, a diskotéka a vzájomná rozlúčka.

„Realizované s  finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“ , v rámci VZN 36/2019.

Zdroj: Veronika Muránska